Home
UiB Sustainability

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
UiB Bærekraft

Se hvem som fikk støtte fra Klimafondet

Styringsgruppa for Klimanøytralt UiB har behandlet sak om tildeling av støtte fra Klimafondet og stipendet Grønn master for vårsemesteret. Se hvem som fikk støtte her.

Klimafondet logo
Det kom inn totalt 39 søknader til Klimafondet og Grønn master til søknadsfristen i mars.
Photo:
UiB

Main content

Styringsgruppa for Klimanøytralt UiB behandlet i april søknadene til Klimafondet og stipendet Grønn master. Totalt kom det inn 12 søknader til Klimafondet, og 27 søknader til Grønn master-stipendet.

Disse prosjektene tildeles støtte fra Klimafondet vårsemesteret 2024:

 • Eiendomsavdelingen: Utstyr for kilde- og matsortering i større studentarealer på UiB. Tildelt 150.000 kr.
 • Fagutvalget Curie, MatNat: Vegetarmat og leie av fotballbane til idrettsarrangement for studenter. Tildelt: 5000 kr.
 • Eiendomsavdelingen: Arrangement og reise med grønt fokus. Tildelt 30.000 kr.
 • Eiendomsavdelingen: Støtte til omtrekk og/eller redesign av slitte møbler ved UiB. Tildelt 250.000 kr.
 • Institutt for biovitenskap: Sykkeldag med reparasjon og vårrengjøring. Tildelt: 20.000 kr.
 • Institutt for biovitenskap: Etablering av takhage. Tildelt 75.000 kr.
 • Fakultet for kunst, musikk og design: Etablering av ny materiallab for bedre avfallshåndtering samt gjenbruk av materialer til bruk i utdanning og forskning. Tildelt 200.000 kr.
 • Bærekraftspilotene ved UiB: Arrangere klima-hackaton for studenter. Tildelt 10.000 kr.
 • Systemdymanikk, Geografi: Inspirerende filmvisning og lett servering for studenter og ansatte. Tildelt 10.000 kr.
 • Universitetsmuseet: Økorestaurering av Vågelva, på UiB sitt område i Bergen botaniske hage på Milde. Tildelt 30.000 kr.
 • Universitetsmuseet: Merkostnader ved innkjøp av elektrisk varebil. Tildelt 200.000 kr.

Mottaker av midler viser her til tilhørighet, ikke nødvendigvis fakultet/enhet som helhet.

Styringsgruppa delte også ut 20 Grønn master-stipender, med midler fra Klimafondet. Dette er en insentivordning som kan motivere studenter til å skrive masteroppgaver med fokus på klima, miljø og bærekraft. Hvert stipend er på 10.000 kroner.

Studentene som fikk tildelt stipendet våren 2024 er:

 • Anders Norheim, Institutt for biovitenskap. Tema: Hvordan klimaendringer påvirker økosystemer i høyfjellsområder.
 • Athina Hansen, Institutt for fysikk og teknologi. Tema: Diamantbelegg på solcellepaneler.
 • Jonas Stene Preston, Institutt for geovitenskap. Tema: Undersøkelse av havbunnen i Sørlige Nordsjø II – et område avsatt til potensiell havvindpark av den norske regjeringen.
 • Ceren Ok, Institutt for helse, miljø og likeverd. Tema: Internasjonale studenter i Norge og engasjement rundt bærekraft.
 • Feni Hardi, Institutt for geografi. Fiskeoppdrett og forurensing i Lake Manijau, West Sumatra.
 • Georg Haverkamp, Institutt for klinisk odontologi. Tema: Er sentralisering av tannhelsetjenesten bærekraftig?
 • Ingrid Espeland, Matematisk institutt. Tema: Hvordan lavlandsplanter klarer seg i et alpint klima og miljø.
 • Caroline Borgen, Institutt for sammenliknende politikk. Tema: Politikk og resirkulering av elektronisk avfall i Kina.
 • Karoline Holand, Matematisk institutt. Tema: Undersøke databaserte metoder for real-time implementering for korttidspredikering av bølger.
 • Lina Stalheim Seldal, Senter for vitenskapsteori, master i bærekraft. Tema: Sammenhengen mellom klima, miljø og menneskerettigheter.
 • Lluisa Puig Moner, Matematisk institutt. Tema: Overvåke og forstå regionale endringer i havnivå i Arktis.
 • Malin Bruland, Geofysisk institutt. Tema: Teste ulike filmer som kan legges på solcellepaneler for å gi strøm fra regn.
 • Martin Ellertsen, Senter for vitenskapsteori. Tema: Bærekraftig forvaltning av villaks i Norge.
 • Mathura Amirthalingam, Institutt for politikk og forvaltning. Tema: Hvordan et statlig selskap implementerer fornybare prosjekter i andre land.
 • Oskar Myhr, Institutt for geografi. Tema: Lokalbefolkningens syn og diskurs rundt grønn energi på Grenland.
 • Sander Meland, Geofysisk institutt. Tema: Stabilitet i strømnettet.
 • Tora Torvund, Matematisk institutt. Tema: CO2-lagring i geologiske formasjoner i undergrunnen.
 • Robin Seldal Ellefsen, Institutt for politikk og forvaltning. Tema: Ekspertutvalg og politikkutforming rundt klima.
 • Ulrik Auensen, Institutt for biovitenskap. Tema: Kartlegge hvordan plantene i høyfjellsområder responderer på klimaendringene.
 • Yuhe Zhang, Matematisk institutt. Tema: Matematiske- og statistiske metoder for å analysere bilder av flyt og transport i porøse media.

Totalt ble det tildelt 1 180 000 kroner fra Klimafondet vårsemesteret 2024.