Home
Faculty of Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet fra På Høyden

Jebsenmillioner til nevrosenter

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen gir 16 millioner kroner til å etablere et senter for forskning på nevropsykiatriske lidelser. Forskerne får midlene for å finne ny viten om ADHD.

Kristian Gerhard Jebsen (1927-2004) etterlater seg en formue på 800 millioner...
Kristian Gerhard Jebsen (1927-2004) etterlater seg en formue på 800 millioner kroner, som nå gis bort til forskning i Norge.
Photo:
Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen

Main content

Professor Jan Haavik ved Institutt for biomedisin skal lede det nye senteret som får tildelt 16 millioner kroner over fire år.

Navnet på det nye senteret blir K.G. Jebsen senter for forskning på nevropsykiatriske lidelser, og her skal det drives tverrfaglig psykiatrisk forskning. Målet er å gi ny innsikt i årsakene til ADHD og andre psykiske lidelser, blant annet ved hjelp av gen-forskning.

Ifølge Haavik kan psykiske lidelser være vanskeligere å forstå og behandle enn somatiske sykdommer. Årsaken er blant annet at våre nåværende diagnosesystemer utelukkende bygger på beskrivelse av ytre symptomer.

– Det er mer eller mindre den samme behandlingen av ADHD som foregår i dag som for femti år siden. Den farmasøytiske industrien har nærmest gitt opp å utvikle nye medisiner innen dette feltet. Vi håper at vår forskning kan bidra til bedre diagnostikk og på sikt gi en mer målrettet medisinsk behandling av psykiske lidelser, sier Haavik.

Diffuse diagnoser

Han viser blant annet til at genetisk forskning i de siste par årene har påvist nye sårbarhetsgener knyttet til bipolare lidelser og schizofreni.

– Selv om forskningen vedrørende ADHD har fått mindre resurser og oppmerksomhet, er disse funnene også relevant for ADHD, sier Haavik.

Det nye senteret er forankret i miljøet som allerede finnes rundt ADHD-prosjektet ved Institutt for biomedisin. Miljøet er tverrfaglig og involverer alt fra kliniske studier til MR-skanning og studier av cellenes signaloverføring.

– Jebsen-midlene betyr at vi kan intensivere arbeidet vi allerede gjør og knytte til oss flere fagmiljøer. Når vi som klinikere får mer kunnskap om psykiske lidelser og vet mer om hva vi behandler, blir det også mulig å drive mer målrettet behandling, sier Haavik.

Deler ut millioner

Det nye forskningssenteret er et av fire norske medisinske forskningsmiljøer som får innvilget støtte, av totalt 17 søkere som gikk videre til finalerunden. Styret i K. G. Jebsen-stiftelsen har vært i direkte kontakt med landets fire medisinske fakulteter. Det er fagmiljøene selv som har valgt ut forskningsgruppene som har søkt stiftelsen om støtte.

"Den eneste forutsetningen stiftelsen setter er at forskningen skal dreie seg om "medisinsk translasjonsforskning" - Den skal altså knytte forbindelse mellom laboratoriebenken og sykesengen", heter det i pressemeldingen fra stiftelsen.

De tre andre Jebsensentrene er: K.G Jebsen Centre for Breast Cancer Research, UiO; K.G. Jebsen senter for hjerteforskning, UiO og K.G. Jebsen senter for hjertetrening, NTNU.