Home
Faculty of Psychology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Sekretariatet ved Det psykologiske fakultet

Forskningsseksjonen

Forskningsseksjonen har det administrative ansvaret for doktorgradsprogrammet, samt yter forskningsadministrativ støtte til alle ansatte.

Seksjonens ansvarsområde:

  • Sekretariat for Forsknings- og forskerutdanningsutvalget (FFU)
  • Forberedelse av forskningssaker som skal behandles i fakultetsstyret
  • Mobilisering og rådgivning rettet mot forskere for å øke andelen eksterne forskningsmidler
  • Rådgivningsstøtte ved kontraktsinngåelser
  • Koordinering av fakultetets ph.d.-utdanning og disputaser
  • Prosjekt dobbelkompetanse i psykologi (utdanningsløp som gir både doktorgrad og spesialisering)
  • Forskningsrådgivning knyttet til analysehjelp og statistikk
  • Forskningsrådgivning mot datahåndtering, personvern, internkontroll