Home
Faculty of Psychology

Gjør virksomheter bedre

Anders Mellingen hjelper andre organisasjoner å utvikle seg, gjennom jobben som HR-konsulent i rådgivningsselskapet Human.

Vær aktiv ved siden av studiene. Det i seg selv kan berike hverdagen din, samtidig som du kan bli mer attraktiv overfor en fremtidig arbeidsgiver.

Anders Mellingen jobber rådgivningsselskap som heter Human, som har kontorer i Bergen, Haugesund og Stavanger. Anders jobber på kontoret i Stavanger.

Kan du fortelle litt om jobben din?

- Vår visjon i Human er å gjøre virksomheter bedre. Dette gjør vi gjennom våre primære virksomhetsområder som er: Utvelgelse, utvikling og utdanning. Som HR-konsulent i Human jobber jeg blant annet med rekruttering, team-, leder- og organisasjonsutvikling, og vi er også en leverandør av arbeidspsykologiske tester. Disse tjenestene leverer vi til bedrifter over hele landet. For mer informasjon om hva jeg jobber med se human-as.no.

Overgangen fra studier til arbeidslivet var god for Anders.

- Da jeg nærmet meg ferdig studier opplevde jeg at jeg var veldig klar for å begynne i jobb og anvende det vi har lært fra studiene. Det er gjerne mer frihet knyttet til studietiden i form av at man i større grad kan velge hvor og når man skal arbeide, men samtidig trives jeg godt med rutinene som en arbeidshverdag fører med seg.

Hvorfor valgte du å studere arbeids – og organisasjonspsykologi ved Universitetet i Bergen?

- Jeg har alltid hatt interesse for mennesker og den menneskelig interaksjon. Jeg synes det er veldig kjekt å se mennesker utvikle seg og jobbe for å nå sitt fulle potensial. Dette ønsker jeg å hjelpe mennesker med. Jeg mener en organisasjons viktigste ressurs er dens ansatte. Ved å utvikle medarbeidere og ledere vil organisasjoner bli mer effektive, noe som igjen resulterer i merverdi for samfunnet.

På hvilke måter er det du lærte under utdanningen i arbeids – og organisasjonspsykologi relevant for jobben din?

- På studiet lærte vi om hvordan ivareta og utvikle medarbeidere og ledere på en god måte. Dette står sentralt i alle tjenestene vi leverer i Human. I en seleksjonsprosess er vi rådgivere både for oppdragsgivere og kandidater, og det er viktig for begge parter at vår metodikk er faglig forankret og grundig. For eksempel er arbeidspsykologiske tester kraftfulle verktøy, og min faglige bakgrunn har vært avgjørende i å forstå og anvende testene på en riktig måte.

Har du noen tips til studenter angående jobbmuligheter etter studiene?

- Utdanning er viktig, men er ikke alt. Vær aktiv ved siden av studiene i engasjementer, både med jobb og frivillig arbeid/verv. Det i seg selv kan berike hverdagen din, samtidig som du kan bli mer attraktiv overfor en fremtidig arbeidsgiver.

Dette kan være med på å utvide kontaktnettet ditt, noe som kan bli svært viktig når du skal ut i jobb.

- Bygg nettverk. Det er ofte gjennom bekjente eller ”weak ties”  man finner drømmejobben (og kanskje du også kan være til hjelp for noen?). Svært mange jobber blir ikke utlyst.

Anders anbefaler å være proaktiv og fremoverlent i jobbsøkerprosessen.

- Forsøk å se for deg med hva og hvor du kan tenke deg å jobbe. Ring bedriften eller besøk dem og hør om mulighetene for ansettelse, hva de ser etter, osv. Ta en kaffe med en person som har en interessant jobb som du ønsker å få vite mer om. Vær kreativ i din tilnærming og vær tidlig ute.

Ta gjerne kontakt med meg på anders@human-as.no hvis du har noen spørsmål.