Home
Centre for Women's and Gender Research
Debate

Kropp og kjønnsidentitet: er det viktig at de samsvarer?

SKOK's annual debate is organized in collaboration with Litteraturhuset i Bergen and takes places during Kvinnefestivalen 2022.

Bilder av fire kvinner på svart bakgrunn med tekst i hvitt som beskriver tittel og medvirkende i debatten, samt UiB og Litteraturhusets logoer.
Photo:
Opphavsrett, fra venstre: Esben Esther Pirelli Benestad, Rune Nilsen, Randi Gressgård og Alf E. Nilsen

Main content

The debate is being held in Norwegian, and so the information below is in Norwegian:

Vi retter søkelys mot ordskiftet om transkjønn, og spør hvilke forestillinger om kjønn som er forbundet med vendingen ‘født i feil kropp’. Bør kroppen tilpasses identiteten, og bør feminister anerkjenne kjønnsidentiteter som ikke uten videre kommer til syne som kropp? Og er det visjonært eller bakstreversk og arrogant å forestille seg en verden der ingen kropper er feil?

Panelet som skal diskutere disse spørsmålene består av:

Debatten ledes av Kjersti Aarstein, førsteamanuensis i humanvitenskapelig kjønnsforskning ved SKOK, UiB.

Det er gratis inngang, men grunnet plassbegrensinger anbefaler vi at du reserverer plass ved å skaffe deg en gratisbillett her.

Debatten blir også strømmet på Litteraturhuset sin YouTube-kanal.