Hjem
Institutt for geovitenskap

Forskning ved institutt for geovitenskap

Institutt for geovitenskap (GEO) sitt overordnede mål er å frembring ny grunnleggende kunnskap om jordas oppbygning, utviklingshistorie og drivkreftene for dens dynamiske oppførsel. Instituttets forskning skal fortrinnsvis bidra til ny kunnskap innen følgende satsningsområder: Energi, Ressurser, Klima, Miljø og Geofarer, alle viktige samfunnsområder. Forskningsaktiviteten ved instituttet er organisert i fire grupper. Du kan finne mer informasjon om de ulike gruppenes forskningsarbeid på deres respektive nettsider.

Hovedinnhold

Forskergrupper og forskergruppeledere:


Kvartærgeologi & Paleoklima, med forskergruppeleder: Ulysses Ninnemann og vara: Nele Meckler

Geokjemi & Geobiologi, med forskergruppeleder: Steffen Leth Jørgensen og vara: Bjarte Hannisdal

Geodynamikk og Bassengstudier, med forskergruppeleder: Ritske Huismans og vara: Berit Oline B. Hjelstuen

Geofysikk, med forskergruppeleder: Mathilde Sørensen og vara: Einar Iversen


Hva forsker vi på?

På Institutt for geovitenskap forsker vi på en rekke ulike geofaglige tema. De strategiske satsningsområdene for vår forskning er energiressurserklimamiljø og geofarer/naturkatastrofer.
 

Forskningsinfrastruktur - se her

Nasjonalinfrastruktur - se her 
 

GEO er vertskap for følgende sentre:

GEO er partner i følgende sentre:

GEO er partner i to av UiBs satsingsområder

Marin forskning | Klima og energiomstilling

 

Prestisjeprosjekter:

Oversikt over utvalgte prosjekter ved institutt for geovitenskap;

Trond Mohn stiftelse rekrutteringsprogram (TMS-stipend)

Willem van der Bilt er tildelt TMS-stipend (2020-2025).Les mer her.
Steffen Leth Jørgensen ble tildelt BFS-stipend (2016-2021). Les mer her.
Andreas Born ble tildelt BFS-stipend (2016-2021). Les mer her.
Nele Meckler ble tildelt BFS-stipend (2015-2020). Les mer her.
Bjarte Hannisdal er tildelt BFS-stipend (2013-2018).Les mer her.
Nicola McLoughlin ble tildelt BFS-stipend (2010-2015). Les mer her.

Det europeiske forskningsrådet (ERC) 

Nele Meckler er tildelt ERC Consolidary Grant fra EU (2020-2025). Les mer her.
Nele Meckler ble tildelt ERC Starting Grant fra EU (2015-2020). Les mer her.
Eystein Jansen og Kerim Hestnes Nisancioglu ble tildelt ERC Synergi Grant (2014-2019). Les mer her.

EU MSCA Doctoral Network

Christian Haug Eide er partner i S2S Future prosjektet (2020-2023). Les mer her.
Kerim Hestnes Nisancioglu er partner i DEEPICE prosjektet (2021-2024). Les mer her.

Norges forskningsråd NFR

Se i prosjektbanken ++