Hjem
Det medisinske fakultet
Programutvalget for medisinstudiet

Programutvalg for medisinstudiet

Her kan du laste ned referat fra møter i programutvalg for medisinstudiet.

Hovedinnhold

Sammensetning av Programutvalg for medisin (PUM):

Medlemmer: Programutvalget består av semesterstyreledere fra hvert av de fire instituttene som har undervisningsansvar for medisinstudenter, i tillegg til tre studenter oppnevnt av Medisinsk fagutvalg (MFU).

Arbeidsutvalg (AU): Består av en semesterstyreleder fra hvert av de fire instituttene og leder av PUM. Har høyere møtefrekvens enn det øvrige PUM.

Sekretærfunksjon: Studieseksjonen ved Det medisinske fakultet

Deltagende institutt: Institutt for biomedisin, Klinisk institutt 1, Klinisk institutt 2, Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

Studieprogram: Profesjonsstudiet i medisin

 

Medlemmer PUM

Leder: Harald G Wiker 

 

  • Studentrepresentantener 20/21: Tora Hvidsten Nupen, Aaron Kristiansen, Pia Nome
  • Faste observatører: leder av profesjonssøylen Edvin Schei og leder av Akademisk søyle Arne Tjølsen 

Medlemmer AU

  • Leder: Harald G Wiker
  • K1: Jan Gunnar Hatlebakk 
  • K2: Håkon Reikvam 
  • IGS: Ingrid K. Rebnord
  • IBM: Olav Tenstad