Hjem
Det medisinske fakultet
Programutvalget for medisinstudiet

Programutvalg for medisinstudiet

Her kan du laste ned referat fra møter i programutvalg for medisinstudiet.

Hovedinnhold

Sammensetning av Programutvalg for medisin (PUM):

Medlemmer: Programutvalget består av semesterstyreledere fra hvert av de fire instituttene som har undervisningsansvar for medisinstudiet, leder for Akademisk søyle, leder for Profesjonssøylen, leder for Vestlandslegen, i tillegg til tre studenter oppnevnt av Medisinsk fagutvalg (MFU).

Arbeidsutvalg (AU): Består av en semesterstyreleder fra hvert av de fire instituttene og leder av PUM. Har høyere møtefrekvens enn det øvrige PUM.

Koordinatorfunksjon: Studieseksjonen ved Det medisinske fakultet

Deltagende institutt: Institutt for biomedisin, Klinisk institutt 1, Klinisk institutt 2, Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

Studieprogram: Profesjonsstudiet i medisin

 

Medlemmer PUM

Leder: Harald G Wiker 

 

  • Studentrepresentantener for studieåret 2023/2024: Eivind Eide, Håkon Garnes Mjøs og Emilie Sandve Aase. Kontaktinformasjon studentrepresentanter: mfu@uib.no 
  • Fast observatør: prosjektleder for Vestlandslegen Simon Dankel

Medlemmer AU

  • Leder: Harald G Wiker
  • K1: Hans Jørgen Aarstad
  • K2: Håkon Reikvam 
  • IGS: Ingrid K. Rebnord
  • IBM: Olav Tenstad

Studieplanen Medisin 2015

Oppdateringer: 

I Mitt UiB (i emnet Medisin 2015) finner man oversikt over semesterstyrer og fagansvarlige, mandat for semesterstyrene og lignende. 

Bakgrunn: 

På fakultetsstyremøte 26. november 2014 (sak 89/14) ble det vedtatt rammer for 2. - 6. studieår for den nye studieplanen i medisin, som supplerer tidligere vedtak (5. mars 2014) om rammene for 1. studieår i studieplanen. 

For fullstendig vedtak i saken, se protokoll for fakultetsstyret.

Studieplandokumentet inneholder to hoveddeler: