Hjem
UiB Bærekraft
Nettverk

Bærekraftskollegiet

Bærekraftskollegiet er et møteplass for alle som jobber med bærekraftsrelevant undervisning. Det er en arena for utveksling av erfaringer, kunnskap og ideer rundt bærekraftsundervisning.

Beach with sign reading "only leave your footprints"
Foto/ill.:
Nick Fewings on Unsplash

Hovedinnhold

Dette initiativet ble lansert ved Universitetet i Bergen i 2020 for å styrke kritisk tenkning om FNs bærekraftsmål som en integrert del av universitetets utdanning.

Høsten 2019 vedtok Utdanningsutvalget ved UiB planen Utdanning 2030, der flere tiltak ble lansert for å fremme kritisk tenkning rundt FNs 2030-agenda. Blant flere tiltak var en ny mastergrad om bærekraftsmålene og etableringen av Bærekraftskollegiet.

Dette er et bredt initiativ som omfatter alle UiBs syv fakulteter. Ideen er at kollegiet skal ha en rådgivende rolle innen SDG-orientert utdanning, uavhengig av universitetsledelsen.

Koordinering og samarbeid

Utgangspunktet for kollektivet var å utforske læring på tvers av fagområder og unngå "silo-tenkningen" som ofte preger akademia.

Kollegiet er et møtested for å diskutere muligheter for tverrfaglig samarbeid på tvers av fakulteter og institutt, som kan ha ulike tilnærminger og alternative kunnskaper om bærekraft.

Kollegiet har også som mål å samarbeide med internasjonale partnere som CHARM-EU, som kan bidra med koordinering og og nye ideer.

Nyttige lenker

Vi har samlet noen nyttige lenker for de som er interessert i bærekraftsutdanning. Vi prøver å oppdatere listen kontinuerlig!