Hjem

Institutt for biovitenskap (BIO)

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Besøksadresse
Institutt for biovitenskap, Biologen
Thormøhlens gate 53A, 2. etg
5006 BERGEN

Postadresse
Universitetet i Bergen
Institutt for biovitenskap
Postboks 7803
N-5020 Bergen

E-post
post@bio.uib.no

Telefon 
55 58 44 00

Instituttledelse

Instituttleder Ørjan Totland
Stedfortreder for instituttleder Jon Vidar Helvik 
Administrasjonssjef Terje Restad

Studieseksjonen

Kontakt oss:  studie@bio.uib.no

 

Beate Ulrikke Rensvik 55 58 22 41

 • Koordinator for masterstudenter
 • Koordinator for lektorstudenter på BIO

Ingvil Roosendaal Sahr 55 58 44 81

 • Koordinator for bachelorprogrammet i miljø- og ressursfag
 • Koordinator for utreisende studenter
 • Kommunikasjon, web

Tommy Strand 55 58 44 09

 • Generell veiledning og studieadministrative oppgaver. 
 • Opptak av Ph.d.-kandidater.
 • Koordinator for Profesjonsstudiet i fiskehelse
 • Sekretær i forskerutdanningsutvalget

Berit Øglænd 55 58 44 10

 • Koordinator for internasjonale studenter
 • Generell veiledning av masterstudenter og studieadministrative oppgaver

Lill Kristin Knudsen 55 58 45 29

 • Koordinator for bachelorprogrammet i molekylærbiologi
 • Koordinator for masterprogrammet i molekylærbiologi

Kristin Holtermann 55 58 44 81

 • Koordinator for bachelorprogrammet i biologi
 • bioCEED