Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Kontaktinformasjon

Hovedinnhold

Kontaktinformasjon

Besøksadresse
Institutt for biovitenskap, Biologen
Thormøhlens gate 53A, 2. etg
5006 BERGEN

Postadresse
Universitetet i Bergen
Institutt for biovitenskap
Postboks 7803
N-5020 Bergen

E-post
post@bio.uib.no

Telefon 
55 58 44 00

Instituttledelse

Instituttleder – Ørjan Totland
Stedfortreder for instituttleder – Jon Vidar Helvik 
Administrasjonssjef – Terje Restad

Studieseksjonen

Kontakt oss:  studie@bio.uib.no

Beate Ulrikke Rensvik – 55 58 22 41

 • Studieleder
 • Koordinator for masterprogrammet i Biologi med studieretningene Biodiversitet, evolusjon og økologi, Miljøtoksikologi og Mikrobiologi.
 • Koordinator for lektorutdanningen og PPU.

Ingvil Roosendaal Sahr – 55 58 44 81

 • Koordinator for masterprogrammet i Biologi, studieretningene Fiskeribiologi- og forvaltning, Marinbiologi, Havbruksbiologi og Utviklingsbiologi, fysiologi og ernæring.
 • Hovedansvarlig for utveksling (inn- og utreisende studenter).

Tommy Strand – 55 58 44 09

 • Koordinator for ph.d.-kandidater.

Lill Knudsen – 55 58 45 29

 • Koordinator for bachelorprogrammet i Molekylærbiologi
 • Koordinator for masterprogrammet i Molekylærbiologi

Tone Stokka – 55 58 30 31

 • Koordinator for bachelorprogrammet i Biologi

Kristin Holtermann – 55 58 26 84

 • Koordinator for praksisemner på BIO
 • bioCEED

Marianne Kristvik Holmedal – 55 58 32 95

 • Koordinator for integrert master i Fiskehelse
 • Koordinator for sivilingeniørstudiet i Havbruk og sjømat

Grethe Aarbakke – 55 58 42 36

 • Koordinator for eksamen og timeplan for emner med MOL-kode

Knut Olav Daasvatn

 • Koordinator for masterprogrammet i Molekylærbiologi

Ekspedisjon og lederstøtte

Eva Krzywinski

 • Ansvarlig for instituttets hovedekspedisjon i Thormølens gate 53A, herunder mottak av korrespondanse og henvendelser til instituttet, håndtering av forsendelser til og fra instituttet
 • Ansvarlig for adgangskontroll (nøkkelkort, kontornøkler, nøkler til lesesal)
 • Informasjonsarbeid (bl.a. informasjonsoppslag på skjermer og i web-kalender) og praktisk tilrettelegging i forbindelse med arrangementer

 

Sverre Jarle Borch

 • Ansvarlig for instituttets ekspedisjon i Thormølens gate 55, herunder mottak av korrespondanse og henvendelser til instituttet, håndtering av forsendelser til og fra instituttet
 • Ansvarlig for adgangskontroll (nøkkelkort, kontornøkler, nøkler til lesesal) for Thormølensgt 55
 • Informasjonsarbeid (bl.a. informasjonsoppslag på skjermer og i kalender), og praktisk tilrettelegging i forbindelse med arrangementer
 • Økonomifunskjoner – (bilag/bestillinger/faktura/reiseregninger m.m.)

 

Nina Hølland

 • Generell lederstøtte – herunder mottak av nytilsatte, møteinnkalling/rombestilling, sekretæroppgaver (bl.a. HMSU og valgstyre), ephorte-registrering, rutineutvikling, arrangementsansvar for jubileum, årsfester o.l., SEBRA-godkjenning, interninformasjon
 • Arealansvar – inkludert kontorfordeling og oversikt over arealbruk, leietakere og avtaler
 • Hovedkontakt mot Eiendomsavdelingen for renhold og driftsmeldinger
 • CRISTIN-rapportering
 • Ansvar for interne informasjonssider/databaser og e-post lister
 • Back-up funksjon for ekspedisjonstjenestene

 

Knut Olav Daasvatn

 • Saksbehandleroppgaver for instituttledelsen – bl.a. koordinering av høringssvar fra instituttet, utredningsarbeid, internt utviklingsarbeid ved BIO
 • Administrasjon av forskerskole - bl.a. i samarbeid med faglig ansvarlig/styret å planlegge kursportefølje, organisering av kurs, informasjon til PhD-studenter, oppfølging av partneravtale og kommunikasjon med partnerne
 • Redaktør for internt nyhetsbrev (BIO-nytt) og web-redaktøransvar for instituttet

 

Forskningsstøtte

Sjoukje Kuipers

 • Forskningsrådgiving mot nasjonale/internasjonale forskningsprogram
 • Oppfølging av eksterntfinansiert prosjekter i driftsfasen, med rapportering og kontraktsendringer
 • Lederstøtte innen forskning, herunder utarbeide rapporter og svar på høringer og evalueringer m.m.
 • Oppfølging av instituttets forskningsstrategi i samarbeid med instituttledelsen

 

Susanna Pakkasmaa

 • Scientific project manager for SponGES, et forsknings- og innovationsprojekt finansieret indenfor EU's H2020 Blue Growth BG1 call
 • Koordinator for Norsk Marint Universitetskonsortium, som er et faglig forum for samarbeid om marin og maritim forskning, utdanning og infrastruktur
 • Communications & outreach officer for EMBRC-NO, den norske noden i the European Marine Biological Resource Centre (EMBRC-ERIC)

 

Human Resources (HR)

HR-medarbeiderne er tilsatt ved fakultetet, og deler kontortiden mellom fakultetssekretariatet og instituttet, og vil ha arbeidsoppgaver både for fakultet og institutt.

   

  Thea Thingnes

  • Saksbehandling og veiledning innen rekruttering.
  • Generell saksbehandling innen HR

   

  Lise Engelbreth

  • Saksbehandling og veiledning innen rekruttering.
  • Generell saksbehandling innen HR
  • Kontortid ved BIO mandag, onsdag og torsdag

   

  Karoline S. Christiansen (permisjon)

  • Saksbehandling og veiledning innen rekruttring
  • Generell saksbehandling innen HR
  • Kontortid BIO mandag, onsdag og torsdag

   

  Økonomi

  Økonomimedarbeiderne er tilsatt ved fakultetet og vil ha oppgaver både for fakultet og institutt.  De økonomene som har flest oppgaver ved instituttet deler kontortiden mellom fakultetssekretariatet og insituttet.

  Økonomiseksjonen ved fakultetet har tatt i bruk Tjenesteportalen UiBhjelp som system for å ta imot, fordele og besvare spørsmål og andre henvendelser fra ansatte og studenter ved fakultetet.  Ved å melde inn saker via denne kanalen fremfor e-post til enkeltpersoner, sikres man at henvendelsene alltid vil bli håndtert innen rimelig tid uavhengig av ferier og annet fravær hos enkeltpersoner.

  Fakultetets økonomioppgaver er fordelt mellom

  • Driftsøkonomer med ansvar for fakturabehandling, refusjon av reisekostnader (reiseregning) og andre utlegg, variabel lønn (timelønn, honorar) og kontroll av bestillinger
  • Prosjektøkonomer som yter støtte til prosjektleder knyttet til eksterne prosjekter i ulike faser:  søknads, kontrakts, drifts- og avslutningsfase.  Dette innebærer bla. finansiell rapportering, hjelp til søknadsbudsjett og fakturering.
  • Emed ansvar for instituttets totaløkonomi, budsjett, prognose og regnskapsoppfølging.

   

  ØKONOMIMEDARBEIDERE: