Home
Faculty of Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyheter

Stort engasjement på frokostmøte om teknologi i helse og omsorg

Frokostmøter om helseklyngen samler folk på tvers av miljøer og institusjoner på helsefeltet i Bergen, og onsdag 31. januar møtte over 60 deltakere på møtet med tematittelen «Teknologi i helse og omsorg – utfordringer og muligheter»

Main content

Christie Cafe var fylt opp med engasjerte møtedeltakere som fikk høre korte innledninger om satsinger som er i gang både i kommunen og ved utdanningsinstitusjonene.  Leder for velferdsteknologiprogrammet i Bergen kommune, Inger Larsen, var tydelig på hva kommunen trenger mer kunnskap om for å kunne videreutvikle tjenestene for innbyggerne. Det trengs gode måleindikatorer på hvilke tiltak som virker, og hvordan en kan finne bedre og stabile løsninger for hjelpemidler. For å sette fingeren på hva de eldre trenger var det innlegg fra brukerrepresentant  Else Aares. Med 94 års livserfaring og teknisk pågangsmot kom hun med klare oppfordringer om hvordan eldre må bevisstgjøres på hvilke tiltak som vil gagne dem når alderdommen kommer.

Frode Fadnes Jacobsen fra Senter for omsorgsteknologi vest/HVL ga interessante perspektiver på pågående forskning innen feltet, og på hvordan omsorgslaboratoriets rolle kan utvikles i det nye helseklyngebygget på Årstadvollen.

Temaansvarlig for møtet var Senter for omsorgsforskning/HVL og Bergen kommune, og møtene arrangeres av Faglig forum – et samarbeidsforum for Helsecampus Årstadvollen ledet av Reidun Kjome. Tidligere i januar var det også et godt besøkt møte om allmennmedisinsk forskningsnettverk, og for de kommende to møtene (5. februar og 15. februar) er det allerede god påmelding.  Møtene innledes med korte inspirasjonsinnlegg, før det er tid til å snakke sammen og diskutere mulige prosjekter på tvers, innen undervisning eller forskning.