Home
Faculty of Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
STATSBUDSJETT

53 millioner til UiB-studenter i Stavanger

Medisinstudenter ved UiB får 53 millioner kroner til nye studielokaler ved Stavanger universitetssykehus.

Stavanger universitetssykehus 2023
Slik er skissen for nytt sykehus på Ullandhaug i Stavanger, som er planlagt til 2023.
Photo:
SUS

Main content

Regjeringen foreslår 53 millioner kroner i ekstralån til nye UiB-lokaler ved Stavanger universitetssykehus (SUS) i årets statsbudsjett. Utbetalingen starter i 2020. 

– Jeg ser på dette som en styrking av UiBs rolle i Stavanger. Vi ønsker å øke utdanningen av medisinstudenter i Stavanger i tråd med Legeforeningens mål, sier dekan Per Bakke, ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen (UiB).

Styrker Vestlandslegen

Bakke peker på at utvidelsen styrker arbeid for Vestlandslegen, som er UiBs bidrag til å øke legeutdanningen i Norge. Per i dag er cirka 50 prosent av legene utdannet i Norge. Legeforeningen ønsker å øke dette til over 80 prosent, som betyr cirka 300 flere leger utdannet i Norge. 

– Av disse, så kan UiB øke med 100. For at vi skal klare det er vi nødt til å ta hele Vestlandet i bruk, inkludert Stavanger universitetssykehus, understreker Bakke. 

Mer plass med nye lokaler

Rundt 40 medisinstudenter ved UiB får praksis og undervisning ved SUS som en del av medisinutdanningen. Seks ganger i året reiser bergensstudentene til Stavanger. Det nye forslaget i statsbudsjettet skal forbedre deres studieforhold med nye og mer egnede lokaler, i tillegg til mer plass.

– SUS har i mange år bidratt med den kliniske utdanningen av UiB-studentene. Vi tror at det å spre studentene til flere sykehus på Vestlandet, fører til at studentene både blir kjent med dem, og blir interessert i å søke jobb der senere, sier Bakke.

Tar Stavanger-studenter på alvor

I første omgang går midlene til nye kontorlokaler i det planlagte sykehuset i Stavanger. Håpet er at disse arealene byttes ut mot arealer på poliklinikkene på sikt, slik at man i større grad kan undervise studentene der pasientene er. 

– Midlene er svært viktige for UIB, og viser tydelig at vi tar ansatte og studenter i Stavanger på alvor. Vi jobber for å legge til rette for gode forhold for studenter og ansatte i nytt bygg, sier professor Nina Langeland, tidligere dekan ved Det medisinske fakultet. 

Langeland har vært med fra starten av med å planlegge nytt sykehusbygg i Stavanger i 2023. Etter et møte med Kunnskapsdepartementet og Helse og omsorgsdepartementet sommeren 2017, ble det akseptert at det blant annet kom nye undervisningsarealer for UiB i Stavanger.