Home
Centre for International Health

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
BT debattinnlegg

Forsker på tema med stor relevans for deres hjemland

I Bergens Tidende 17., 18., 22., og 28. desember har det vært debattinnlegg om UiBs utenlandske doktorgradsstudenter.

BT debattinnlegg
Photo:
CIH

Main content

Lilly Vinje, en tidligere Erasmus-student, har skrevet et debattinnlegg i Bergens Tidende 17. desember hvor hun spør om hvorfor noen av UiBs utenlandske doktorgradskandidater studerer ved UiB og om UiB driver med u-hjelp.

 

Kompetansebygging samtidig som utvikling av ny kunnskap

18. desember belyser UiBs rektor, Dag Rune Olsen  tematikken som Lilly Vinje har tatt opp, ytterligere. Han skriver at «mange av UiBs utenlandske studenter forsker og har forsket på tema av stor relevans for sitt hjemland.»

I hans debattinnlegg understreker Olsen at «Universitet i Bergen (UiB) skal utvikle fremragende forskning og tilby den beste utdanningen. Samarbeid med andre forskningsinstitusjoner, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, er et viktig element i dette.»

Han skriver videre at «Senter for internasjonal helse ved UiB har lange tradisjoner for å ta imot studenter fra våre samarbeidsuniversitet i sør. Senteret tilbyr disse studentene en utdanning de ikke i samme grad kan få i sitt eget hjemland. Vi bruker våre miljøer for å skape fremragende kompetanse også i andre deler av verden. Dette har vært støttet og ønsket av norske myndigheter i en årrekke gjennom program i Norges forskningsråd og Norad. Det betyr ikke at UiB driver u-hjelp, men at UiB hjelper med kompetansebygging samtidig som vi tilegner oss ny kunnskap, som nye studenter/stipendiater fra andre land og andre kulturer bringer med seg.»

Olsen konkluderte med at «For eksempel har Senter for internasjonal helse ved tradisjon for partnerskap med institusjoner i sør. Dette er en strategi som vi ønsker å forsterke, som en del av vårt arbeid med FNs bærekraftmål. Her er nettopp partnerskap det meste sentrale virkemiddelet.»

 

SIHs visjon: bidra til å bedre helsen i verden

Det er derfor bruker vi tid på å utdanne studenter fra andre land, skriver Bente E. Moen, professor ved Senter for Internasjonal helse (SIH), UiB, i et BT debatt-innlegg 22. desember.

Hun skriver bl.a.

  • gode helsepolitiske endringer i flere østafrikanske land er relatert til forskning utført av UiB studenter og stipendiater
  • i SIH’s 30 år har flere hundre master- og doktorgradsstudenter vært utdannet som nå arbeider i viktige stillinger ved helseinstitusjoner eller utdanningsinstitusjoner i sine hjemland
  • utdanningen i global helse ved SIH er basert på godt samarbeid med institusjoner i andre land
  • SIH’s global helse undervisning er relevant for studenter både fra Norge og utenfor Norge

 

Stipendiatar i Noreg er tilsatte

I deres debatt-innlegg 28. desember, skriver Øyvind Wiik Halvorsen og Kari Hagatun pva. Stipendiatutvalet ved Det psykologiske fakultet, at Vinjes innlegg 17. desember bygges på feilaktig grunnlag. De skriver at «å bli tilsett i en stipendiatstilling innebær at enn går gjennom en søknadsprosess, der enn legg ved en plan for et selvstendig forskingsbidrag, altså et doktorgradsprosjekt. Uavhengig av bakgrunn må alle søkere til stipendiatstillinger bli vurderte opp mot strenge faglig kriterium for vitenskapelig kvalitet.»

I tillegg, skriver de at stipendiater bidrar med viktig forskning på sosiale tilhøve og helsespørsmål i land som India, Etiopia, Ghana og Uganda. Som vitenskapelig tilsette trer stipendiater inn i en internasjonal forskerfellesskap med ansvar for å belyse og løyse globale utfordringer. UiB sin strategiplan (2016-22) understreker at bærekraftig utvikling krev forsking som går utover det å fremme nasjonale interesser eller som har umiddelbar nytteverdi.

De konkluderte med at for dem «som stipendiater ved UiB, setter vi stor pris på å være tilsette ved et universitet som er i posisjon til å tiltrekke seg svært gode forskere fra ulike deler av verda.»