Home
Department of Earth Science

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Tildeling fra Thon Stiftelsen

Prosjektet «Marin kompetanse for det 21. århundret. En ny visjon for utdanning og opplæring i maringeologi og paleoseaongrafi.»

Ansvarlige: Kikki (Helga) Flesche Kleiven og Ulysses Ninnemann og har fått tildelt 1.45 mill fra Thon stiftelsen til å utvikle studentaktiv læring i maringeologi og paleoseanografi

Main content

Prosjektets hovedformål er å utvikle et modulbasert kurs i maringeologi og pale- oseanografi med fokus på tredimensjonale kompetanseforståelse, der kompetanse er summen av kunnskaper (å vite), ferdigheter (å gjøre) og forståelse (å skjønne).

Kompetanse i maringeologi og paleoseanografi skal oppnås gjennom forskningsbasert undervisning, trening og erfaring i marine felt og laboratorieteknikker.

Kurset vil bli utviklet over tre år og vil bli avholdt på Institutt for Geovitenskap, på UIB sin marine feltstasjon på Espegrend og ombord på FF G.O. Sars.

Faglig og sosialt felleskap mellom studenter, forskere, mannskap og teknisk personell til lands og til havs vil bygge gode nettverk for deltagerne og gi erfaring i teambasert læring. 

Prosjektet støttes av Olav Thon stiftelsen med i alt NOK 1,45 milloner over 3 år.