Home
Faculty of Humanities

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
analyse av sosiale medier

Har utviklet en ny metode for å analysere sosiale medier

Vet du hvor personopplysningene du legger igjen i apper og sosiale medier blir brukt? En ny metode utviklet av professor Jill Walker Rettberg bidrar til å kartlegge akkurat det.

Jill Walker Rettberg
I en tid preget av «big data» har professor Jill Walker Rettberg utviklet en ny metode for å analysere sosiale medieplattformer og digitale apper. Hun analyserer maktforholdet mellom selskaper, plattformer og brukere.
Photo:
Eivind Senneset

Sosiale medier og big data former i stor grad livene våre og verden rundt oss. De påvirker hvordan vi fremstiller oss selv i ulike kanaler, og de styrer forbruksmønsteret vårt. Selskapene bak har stor makt, mye basert på vår egen informasjon.

Hvor blir dataene dine brukt?

– Vi legger igjen enorme mengder personlige opplysninger på ulike plattformer. Men vet vi hvor dataene våre blir av? Hvordan de bearbeides, i hvilken kontekst de blir brukt, eller med hvilket formål? I liten grad, tror Jill Walker Rettberg, professor i digital kultur. 

I en artikkelen hun nylig har publisert, lanserer hun metoden "situated data analysis", en ny måte å analysere sosiale medieplattformer og digitale apper. Her viser hun hvordan personopplysninger endrer mening når de brukes i forskjellige sammenhenger.

Denne animerte videoen forklarer på en enkel måte hovedprinsippene i analysen:

A Better Understanding of Social Media with Situated Data Analysis

Produsent:
Animate Your Science

  Rettberg har brukt treningsappen Strava som case for å utforske og illustrere metoden.

  I Strava registerer du egen løping eller sykling, så visualiseres resultatene dine via diagrammer og grafer. Du får også opp andres resultater, og kan slik konkurrere med folk som trener i samme område som deg. Appen samler inn store mengder data fra tusenvis av brukere, og via kart forteller de noe om hvor det er populært å løpe og sykle i ulike deler av verden.

  Fra personlig til offentlig informasjon

  – Det er suggerende å se på slike kart, og det er lett å finne glede i egne data. Men dine individuelle data blir her brukt i en ny kontekst, din personlige informasjon blir offentlig informasjon, sier Rettberg, og viser blant annet til norske soldater som gjennom Strava avslørte plasseringen av militære baser i Afghanistan og Irak.  

  – Det er et langt steg fra å vise vennene dine at du løper fem kilometer om dagen, til å avdekke hvor militærleiren du jobber ligger.

  Strava tilbyr også sine big data i et kommersielt marked. Gjennom tjenesten Strava Metro selger de datasettene sine til byplanleggere, interesseorganisasjoner og bedrifter som ønsker å se nærmere på hvordan mennesker beveger seg i et gitt område. 

  Manhattan sett via kart i Strava

  Rutene tatt av syklister og løpere visualiseres som gyldne linjer på Stravas kart over Manhattan.

  Foto/ill.:
  Strava

  Fire måter datene dine blir brukt

  Rettbergs analyse viser at Strava bruker dataene de samler inn på fire forskjellige måter, eller lag.

  – I det ene laget kan vi som brukere se våre egne data og dele disse med venner, i det andre kan vi se de globale dataene via datavisualiseringer. Det tredje laget kan knyttes til en spesiell by, der aktører som byplanleggere kan kjøpe tilgang for å studere mønster i folks bevegelser. I det fjerde laget er dataene prosessert av algoritmer og kan for eksempel brukes av en navigasjonsapp for å anbefale den beste ruten gjennom byen.

  I de to siste lagene blir dataene operasjonalisert, de gjør noe, mer enn å bare fremstille noe visuelt. Dataene blir bearbeidet av datamaskiner og genererer deretter ny informasjon.

  Håper på økt bevissthet

  – "Situated data analysis" er et verktøy som kan hjelpe oss å bryte ned, analysere og forstå hvordan dataene våre blir brukt og presentert for oss på ulike måter og i forskjellige kontekster, sier Rettberg.

  Hun ser for seg at forskere og studenter innen ulike fagmiljøer vil kunne benytte seg av den, men også designere som jobber med å utvikle nye plattformer.

  – Jeg håper at mer forskning på feltet kan bidra til at flere blir mer bevisst på hva de deler av personlig informasjon og hvor den deles.