Home
Faculty of Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
FORSKNING | ADHD

Kvinner med ADHD røyker tre ganger mer under svangerskapet enn andre gravide

Gravide med ADHD har tre ganger økt sannsynlighet for å røyke i svangerskapet sammenlignet med andre gravide. De har også vanskeligere for å slutte.

Gravid kvinne som røyker.
Røyking under svangerskap kan skade fosteret og er uheldig for mors helse.
Photo:
Colourbox.

Main content

En fersk studie viser at førstegangsgravide diagnostisert med ADHD har nesten tre ganger økt sannsynlighet for å røyke, sammenlignet med kvinner uten tilstanden. Mens det bare var 15 prosent av de norske kvinnene uten som røykte i svangerskapet, så gjaldt dette for 44 prosent av de norske kvinnene med ADHD.

Studien viste også at for kvinner som røykte i begynnelsen av svangerskapet, var det færre av ADHD-kvinnene som klarte å slutte å røyke i løpet av svangerskapet. Blant norske kvinner var det 30 prosent av kvinnene med ADHD som klarte å slutte underveis, mot 40 prosent.

- Det har vært lite forskning på gravide kvinner med ADHD. Dette er av spesiell interesse siden det er kjent at røyking under svangerskapet er knyttet til uheldige svangerskapsutfall, som dødfødsel, lavere fødselsvekt og for tidlig fødsel, sier forsker Tor-Arne Hegvik, ved Senter for nevropsykiatrisk forskning og Insitutt for biomedisin ved Universitetet i Bergen (UiB). 

- I tillegg er røyking negativt for mors fremtidige helse, påpeker han.  

Hegvik har sammen med norske kolleger ved UiB, Folkehelseinstituttet, Karolinska Institutet og Örebro universitet analysert svenske og norske nasjonale registre med over 800 000 førstegangsgravide i perioden 1999-2013.

Studien er publisert i PLOS ONE.

Søsken med ADHD påvirker gravides røykevaner

Studien viste også at kvinner som hadde søsken med diagnostisert ADHD også hadde en økt sannsynlighet for selv å røyke i svangerskapet. Rundt 25 prosent av norske kvinner med søsken med ADHD røykte i starten av svangerskapet, mot 15 prosent ellers.

 - Dette tyder på at faktorer som deles av familiemedlemmer, altså både gener og miljø, bidrar til at kvinner i familier der en eller flere har ADHD røyker mer enn kvinner i familier uten ADHD, sier Hegvik. 

- Samtidig kan dette gi en pekepinn om at enkelte faktorer som fører til røyking, også fører til ADHD.

Oppfordrer til innsats mot røyking

Ifølge Hegvik kan man sannsynligvis generalisere funnene i studien til kvinneres senere svangerskap, men også til periodene kvinnene ikke er gravide. Det betyr at kvinner med ADHD som ikke er gravide antas å røyke betraktelig mer enn de uten ADHD. 

- Til sammen skulle dette fordre økt innsats for å forhindre kvinner med ADHD i å begynne å røyke, både for å beskytte dem selv og deres senere svangerskap, sier Tor-Arne Hegvik.