Home
Faculty of Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet | Forskning

Oppretter senter for regenerativ medisin

I samarbeid med Haukeland Universitetssjukehus har Det medisinske fakultet opprettet et Senter for regenerativ medisin.

vi ser en person ikledd labutstyr, maske og hårnett i et rom. En maskin er i forgrunnen. Glassvinduer
Senter for regenerativ medisin ved Labbygget.
Photo:
Kimberley Hatfield, Helse Bergen

Main content

Senterets mål er å utvikle translasjonell forskning og klinisk utprøving innen regenerativ medisin i Bergen, skriver Helse Bergen på sine nettsider.

– Regenerativ medisin er et viktig forskningsfelt for oss, hvor vi har flere forskningsgrupper, forteller prodekan for utdanning ved Det medisinske fakultet, Marit Bakke.

– Det er et fagområde som er viktig for fremtidens behandlingsmetoder. Vi ser for svært mange muligheter i samarbeidet med Helse Bergen om dette senteret, fortsetter hun.

Senteret bygger på eksisterende Bergen stem cell consortium (BSCC) og ex vivo renroms-fasiliteten i Laboratoriebygget for tillaging av celler til bruk i klinisk utprøving.

Støttet av Trond Mohn Stiftelse

Senteret er støttet av Trond Mohn Stiftelse over en 5-årsperiode. Stiftelsen har satt av 20 millioner kroner for å støtte 3-4 forskningsprosjekt innen feltet. I tillegg har Stiftelsen også avsatt midler til et samarbeidsprosjekt mellom et Bergens- og Oslomiljø i kjernefasiliteten for genmodifisert celleterapi i Oslo, 5 millioner kroner.

Forskningsgrupper med aktuelle prosjekter innen regenerativ medisin ved Helse Bergen eller Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen oppfordres til å søke om disse forskningsmidlene. Det vil først være en prekvalifiseringsrunde før det inviteres til en endelig søknadsrunde