Home
Department of Earth Science

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Fornøyde studenter i Bergen

GEO på topp i Norge for mest fornøyde geofag-studenter i 2020, ifølge studiebarometeret

Institutt for geovitenskap fikk nylig melding om at våre to studieprogrammer, Bachelorprogram i geovitenskap, og Masterprogram i geovitenskap, scorer høyest på studiebarometeret fra 2020 over geofagstudier tilbudt i Norge.

Main content

Institutt for geovitenskap fikk nylig melding om at våre to studieprogrammer, Bachelorprogram i geovitenskap, og Masterprogram i geovitenskap, scorer høyest på studiebarometeret fra 2020 over geofagstudier tilbudt i Norge. Studiebarometeret er en viktig undersøkelse som tar temperaturen på det enkelte studieprogram, og hjelper oss til å drive et resultatorientert kvalitetsarbeid ved det enkelte studieprogram. 

NOKUTs studieundersøkelse forteller oss at våre studenter både på bachelor- og masternivå trives med studiene sine, at de trives sosialt, og at de er fornøyde med studievalget sitt. Studiebarometeret forteller videre at studentene våre opplever å ha meningsfylte vurderingsformer underveis i studieløpet, og at de har høy studieinnsats. Det betyr mye for oss at studentene våre viser oppslutning om studiet sitt, og at utdanningen vi tilbyr oppleves som relevant og faglig utfordrende. Studentene forteller også at de er trygge på å ha høyt læringsutbytte av våre studieprogram. 

Studiebarometeret forteller likevel at vi har noen punkter hvor vi bør forbedre oss: studentene ønsker seg mer tilknytning mot arbeidslivet. Dette er et ankepunkt hos flere av studiene ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiB. I den anledning innfører vi om kort tid et praksisemne som skal tilbys bachelorstudenter på siste studieår. 

Studentene våre ønsker seg også flere digitale verktøy inn i utdanningen vår. Vi vil  derfor tilby et nytt emne innen ArcGIS fra og med høsten 2021. På denne måten ønsker vi å gjøre programmene våre enda mer aktuelle inn i opplæringen av morgendagens geovitere.

Vi ser at våre studenter opplever å ha en høy arbeidsinnsats inn mot sine studier. Våre studenter bruker i snitt 43,4 timer i uken på arbeid knyttet til studiene, det være seg organiserte undervisningsformer eller egenstudier. Mange studenter bidrar også direkte inn i undervisningen i arbeid som betalte undervisningsassistenter. Totalt sett ser vi at vår arbeidsuke er mer omfattende enn gjennomsnittet for tekniske- og naturvitenskapelige fag, som har et gjennomsnitt på 41,8. Vi opplever derfor at vi har studenter som er svært engasjerte i studiene sine, og som viser høy oppslutning om undervisningen som gis, og arbeidet rundt studiene. Vi tror også at dette viser at studentene trives hos oss. 

SFU iEarth vil være en viktig nøkkelfaktor for viderutvikling av BSc og MSc programmene ved GEO. Studentene våre opplever tidlig at de ikke bare skal mates med informasjon gjennom studiene sine, men at de skal være aktive bidragsytere inn mot egen læring. Studentene får «hands-on» trening tidlig i studieløpet med ekte data, forskning i undervisningen, formative vurderingsformer og stor grad av medvirkning gjennom hele studiet. Selv om dette er et arbeidskrevende studie, får studentene høyt læringsutbytte igjen, og opplever å ha eierskap til sin egen utdannelse. 

Vi er stolte av en høy score på fjorårets studiebarometer og vi er takknemlige for at våre studenter evaluerer studieprogrammet og utdanningen vi tilbyr på en så positiv måte.