Home
Faculty of Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Overvekt og fedme gir høyere risiko for alvorlig koronasykdom

En ny studie fra Influensasenteret ved UiB har sett på sammenhengen mellom fedme og risiko for alvorlig forløp av covid-19. – De med fedme og overvekt bør få tilbud om vaksine, mener influensaforsker Rebecca Cox.

Noen får vaksine
Vaksine beskytter godt mot koronavaksine. Influensaforskere mener flere bør få tilbudet.
Photo:
Colourbox

Main content

– Vi vet fra andre infeksjonssykdommer, at fedme ofte kan gi mer alvorlig forløp, sier Rebecca Cox ved Influensasenteret ved UiB og Haukeland Universitetssjukehus.

Hva det er som gjør dette, og om det også er slik for covid-19, vet man imidlertid ikke så mye om. For å finne et svar har UiB-forskere samlet inn data fra folk i Bergen som fikk korona i den første bølgen i 2020. I halvannet år har samlet informasjon fra i ulike tidsintervall, som vekt, andre sykdommer og sykdomsforløp. I tillegg har forskerne samlet informasjon fra blodprøver, som viser hvordan immunsystemet deres har reagert på infeksjonen.

De har også hentet inn data fra sykehusene i Bergen. Til sammen 274 bergensere har deltatt i studien.

Overvekt og fedme ga høyere risiko for sykehusinnleggelse

BMI over 25 ble definert som overvekt, mens BMI over 30 ble definert som fedme.

De fant at smittede med overvekt og fedme hadde høyere risiko for å bli innlagt på sykehus på grunn av korona, sammenlignet med normalvektige. 86 prosent av de med normal BMI hadde milde symptomer og bodde hjemme under infeksjonen, hos gruppen med overvekt var denne andelen sunket til 75 prosent.

I gruppen med fedme var omtrent halvparten innlagt på sykehus. Det var også overrepresentert i gruppen som fikk behandling med respirator på sykehus:

– Dette stemmer godt overens med funn gjort av utenlandske forskere: Økende BMI er assosiert med økt risiko for å få alvorlig forløp av covid-19, sier Cox.

De med overvekt og fedme hadde høyere immunrespons

I blodprøvene de tok fant de at de med overvekt og fedme hadde et immunsystem som reagerte kraftigere på infeksjonen enn andre:

– En kraftig immunrespons tyder på at kroppen ikke har klart å håndtere infeksjonen på en balansert måte, sier Cox.

De tror det både kan ha med å gjøre at personer med overvekt eller fedme allerede har en del betennelse i kroppen, som gjør at en infeksjon blir vanskeligere å håndtere.

Bør få tilbud om vaksine

Forskerne sammenlignet også hvilken effekt vaksinen hadde på de ulike BMI-gruppene. De fant at de med overvekt og fedme hadde like god effekt av vaksinen som de med normalvekt.

Europeiske helsemyndigheter anbefaler at personer med alvorlig fedme bør ta vaksine mot covid-19. Men norske myndigheter har begrenset risiko gruppe til svært alvorlig fedme. Cox mener at deres funn viser at man bør se på denne anbefalingen på nytt:

– Når vi nå ser hvem som har høyest risiko for alvorlig forløp for korona, ville jeg anbefalt at vaksine ble tilbudt til en større gruppe. De som har overvekt, og særlig de med fedme, bør vurdere å vaksinere seg, sier professoren. 

Les artikkelen her: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2023.1287388/full

Arbeidet var gjennom ført av Bergen COVID-19 Research Group med Therese Bredholdt Onyango som førsteforfatter og Rebecca Cox som seniorforfatter.

Artikkelen er også omtalt i Dagens medisin (for abonnenter).