Home
Centre for Women's and Gender Research
Kjønnsstudier

– Jeg kunne ikke tenkt meg å studere noe annet!

Emma Sofie valgte kjønnsstudier for å få mer kunnskap om kjønn, seksualitet og mangfold og forstå hva som gjør slike kategorier viktige for noen, og utdaterte for andre.

Main content

Studiet har påvirket meg til å få en dypere forståelse for andres perspektiver innenfor kjønn, seksualitet og mangfold.

Hvorfor valgte du studiet og hvilke forventninger hadde du til det?

Jeg valgte studiet fordi jeg ville lære mer om hvordan man i dag tenker kjønn og hva som har ligget til grunn for denne utviklingen. I tillegg har jeg lenge vært interessert i feminisme og mangfold og ville lære mer innenfor det feltet. Jeg kunne ikke tenkt meg å studere noe annet.

Jeg hadde ikke så mange forventninger til studiet, men erfarer det som et teoretisk studie med god dybdelæring og god variasjon av pensumtekster.

Hva er det viktigste du har lært på studiet så langt?

Kjønnsforskning som et tverrfaglig felt illustrerer tydelig hvordan kjønn må forstås i sammenheng med andre forskjellskategorier som etnisitet, klasse, alder og funksjonsdyktighet. 

Kjønn finnes overalt og man kan forstå kjønn på mangfoldige måter. I tillegg til å være samfunnsrelevant og viktig for et nyansert menneskesyn, er perspektiver fra kjønnsforskning nyttig innenfor flere forskjellige fagfelt.

Hva setter du spesielt pris på som student på kjønnsstudier?

Åpenheten for forskjellige løsninger som fagledere og forelesere legger opp til. Jeg opplever at en får investere tid i tematikk som interesserer en mest, noe som gir godt læringsbytte og motivasjon.

Selv om studiet ses på som nytt og hyperrelevant av utenforstående, så opplever jeg det som godt forankret i teori i tillegg til at det stadig er i utvikling og åpner opp for nyere forståelser for kjønn og seksualitet.

Har studiet påvirket deg som person?

Studiet har gitt meg en dypere forståelse for andres perspektiver innenfor kjønn, seksualitet og mangfold. Ved å lese pensum blir jeg også takknemlig for mennesker som har stått i bresjen for utvikling innenfor feltet.

Studiet har i tillegg gjort meg mer selvstendig i egen læring og mer selvsikker i egne kunnskaper.

Hva syns du om studiemiljøet på kjønnsstudier?

Studiemiljøet er mangfoldig, inkluderende og åpent. Jeg opplever at ledelsen lytter til studentene og at studentene føler seg sett av forelesere og medstudenter.

Vil du anbefale studiet til andre?

Jeg vil absolutt anbefale studiet til andre som er nysgjerrige på hva kjønn er i dag, har vært før i tida og kan være i fremtiden!

Hva syns du er viktig for fremtidige studenter å vite om bachelorprogrammet i kjønnsstudier?

Bachelorprogrammet i kjønnsstudier krever selvstendig jobbing og lesing, men med rutiner og medstudenters hjelp er det et overkommelig studium som ofte fører til gode samtaler og refleksjoner.