Home
Centre for Women's and Gender Research
Kjønnsstudier

Kjønnsstudier har fått meg til å se verden med nye briller

For Arne har kjønnsstudier vært noe særegent som han ikke har funnet i andre studier han har tatt.

Main content

Det som er fint med dette studiet er at du vil få bruk for det du lærer uavhengig av hvilken jobb du ender opp med.

Hvorfor valgte du å ta en bachelorgrad i kjønnsstudier?

Jeg valgte i utgangspunktet å ta et årsstudium i kjønnsstudier for å få mer faglig bredde ettersom jeg har studert historie tidligere. Etter at jeg begynte på kjønnsstudier har jeg forelsket meg i faget, og jeg synes det har vært så spennende at jeg har fortsatt med å ta en bachelor i kjønnsstudier.

Kan du trekke fram et høydepunkt med graden?

Jeg har studert en del år tidligere, men det som har vært annerledes med kjønnsstudier og andre fag jeg har tatt, har definitivt vært klassemiljøet med det nære forholdet jeg har fått med medstudenter og forelesere her. Jeg har møtt mange fine folk jeg har hatt interessante samtaler og diskusjoner med. Kjønnsstudiet har for meg vært noe særegent som jeg ikke har funnet i andre studier jeg har tatt.

Hvilke jobber du ønsker deg etter endte studier, og hvordan kan det du lærer på kjønnsstudier være nyttig for denne typen jobber?

Jeg ønsker å jobbe på et historisk arkiv, men også å gå videre og ta en doktorgrad innenfor historie og kjønnsstudier og bli forsker. Det har derfor vært utrolig nyttig for meg å ta denne graden. Jeg har også benyttet meg av praksisfag ved UiB i bachelorgraden min, noe som har gitt meg innsikter i hvordan jeg kan koble kjønnsstudier og andre fag i bachelorgraden min på arbeidslivet.

Hvorfor vil du råde andre til å ta kjønnsstudier?

Det som er fint med dette studiet er at du vil få bruk for det du lærer uavhengig av hvilken jobb du ender opp med. Fagene har gitt meg innsikter som har fått meg til å se verden med nye briller. Ting jeg har tatt for gitt og ikke har lagt merke til har plutselig blitt veldig synlige. Faget har gitt meg større forståelse av verden jeg lever i dag. Tilsynelatende usynlige maktstrukturer har plutselig blitt mer synlige for meg.

Jeg pleier å tulle med folk og kalle det en yrkesskade når jeg ikke lengre kan se ting i hverdagen på samme måte etter å ha studert kjønnsstudier. Jeg vil ikke byttet dette studiet mot noe. Det har beriket meg både faglig og personlig.