Home

Department of Government

Main content

Bachelorprogram - Institutt for politikk og forvaltning

Ved Institutt for politikk og forvaltning forsker og underviser vi i mange av statsvitenskapens klassiske tema, som forholdet mellom staten og samfunnet, politikk og forvaltning, organisasjon og individ, profesjonalisering, arbeidsdelingen mellom privat og offentlig sektor, demokrati og styring, politikkens natur og betingelser for styring og lederskap.

Våre studieprogram passer for deg som er interessert i å lære om hvordan samfunnet henger sammen, og som liker å diskutere tema som samfunnssikkerhet, kunnskap, klima, barnevern, velferdspolitikk, eller store reformer som politireformen og kommunereformen. Les mer om erfaringene til våre studenter her.


Hva kan du bli? Se hva ferdige kandidater fra institutt for politikk og forvaltning jobber med.

Erfaringsbasert master i offentlig forvaltning
Samling

Studiesamling i Bergen for den nye Executive masteren i offentlig forvaltning

Fagansvarlige Lise Rykkja og Jill Loga ønsket det første kullet med ledere fra departementene og underliggende enheter velkommen til Bergen og til det statsvitenskapelige kurset i gjenstridige problem, samspill og samordning i offentlig sektor.

Mobilitet
Picture of Corentin and Juliana

Besøk hos instituttets nye Erasmus partner i Frankrike

Postdoktor Juliana Tappe Ortiz og førsteamanuensis Corentin Poyet deltok forrige uke under den "6th international week" ved det katolske universitetet i Lille, Frankrike.

Ny ansatt!
Portrett av Esther Song.

Velkommen til vår første førsteamanuensis i innstegsstilling ved Institutt for Politikk og forvaltning!

Instituttets første førsteamanuensis i innstegsstilling – Esther Song – starta i januar i år. Ho skal forske på og undervise om Kinas rolle som global aktør og kinesisk politikk.

NY PUBLIKASJON
Illustration of a hand shake.

Ny artikkel av Elisabeth Ivarsflaten: Hvordan skal muslimske minoriteter inkluderes i liberale demokratier?

Artikkelen "Value Conflicts Revisited: Muslims, Gender Equality, and Gestures of Respect", publisert i British Journal of Political Science, baseres på studie av inkludering av muslimer i liberale demokratier. I lys av verdikonflikt, hvordan skal muslimske minoriteter inkluderes i liberale demokratier?

Ny publikasjon
Book cover.

The Politics of Revenue Bargaining in Africa Triggers, Processes, and Outcomes (2023)

Sammen med Odd Helge Fjeldstad (CMI) har Lise Rakner publisert et bokkapittel i en fersk publikasjon fra Oxford University Press.

Hva jobber en som har studert politikk og forvaltning med?

Mange lurer på hvilke jobber studentene fra Institutt for politikk og forvaltning får. Studentene våre blir utdannet statsvitere, og statsvitere blir ikke utdannet til en bestemt type jobb. Ferdigutdannende kandidater har mange interessante jobber, i både privat og offentlig sektor. For våre kandidater er mulighetene i arbeidslivet mange.

Her kan du lese et knippe korte intervjuer med tidligere bachelor- og masterstudenter fra instituttet som forteller om hva de jobber med.

 

Alumni

Bli en alumn

  • Ordet alumni er latin, og betyr tidligere elever ved en skole.
  • UiB Alumni er en møteplass for alumner, fagmiljøer og studenter som har tilknytning til Universitetet i Bergen (UiB). Gjennom alumnusportalen formidles informasjon og kontakt.

Bli med i vår alumnigruppe!