Home
Faculty of Psychology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Skikkethetsvurdering i utdanningen

For studenter som skal bli lærere, psykologer, logopeder eller spesialpedagoger stilles det krav til skikkethet for yrket. På disse utdanningene foregår det derfor en løpende skikkethetsvurdering av studentene gjennom hele studiet.

Main content

Hvilke studieprogram ved fakultetet har pålegg om skikkethetsvurdering?

Ved Det psykologiske fakultet er følgende studieprogrammer omfattet av skikkethetsvurdering:

  • Lærerutdanning (5-årig lektorutdanning og praktisk pedagogisk utdanning)
  • Psykologutdanning (profesjonsstudiet)
  • Master i logopedi
  • Bachelor- og master i spesialpedagogikk

Vitnemål for fullført utdanning forutsetter at studenten blir vurdert som skikket for yrket.

Når anses en student for ikke å være skikket?

En student som utgjør en mulig fare for liv, fysisk og psykisk helse, rettigheter og sikkerhet til de pasienter, brukere, barnehagebarn, elever, eller andre studenten vil komme i kontakt med under praksisstudiene eller under fremtidig yrkesutøvelse, er ikke skikket for yrket.

Hvorfor skikkethetsvurdering

Skikkethetsvurdering skal gjøres for å sikre at bare studenter som har de nødvendige forutsetninger for yrket får vitnemål. Hensynet til at de studenten vil komme i kontakt med skal få forsvarlig behandling står sentralt. 

Kontakt

Det psykologiske fakultet har en faglig og en administrativt skikkethetsansvarlig for oppfølging av skikkethetssaker ved fakultetet.

Faglig skikkethetsansvarlig: Visedekan for utdanning Yael Harlap

Administrativt skikkethetsansvarlig: Sjef for studieseksjonen Frode Randal