Home
Faculty of Psychology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Skikkethetsvurdering i utdanningen

For studenter som skal bli lærere, psykologer, logopeder eller spesialpedagoger stilles det krav til skikkethet for yrket. På disse utdanningene foregår det derfor en løpende skikkethetsvurdering av studentene gjennom hele studiet.

Main content

Hvilke studieprogram ved fakultetet har pålegg om skikkethetsvurdering?

Ved Det psykologiske fakultet er følgende studieprogrammer omfattet av skikkethetsvurdering:

  • Lærerutdanning (5-årig lektorutdanning og praktisk pedagogisk utdanning)
  • Psykologutdanning (profesjonsstudiet)
  • Master i logopedi
  • Bachelor i spesialpedagogikk

Vitnemål for fullført utdanning forutsetter at studenten blir vurdert som skikket for yrket.

Kontakt

Det psykologiske fakultet har en faglig og en administrativt skikkethetsansvarlig for oppfølging av skikkethetssaker ved fakultetet.

Faglig skikkethetsansvarlig: Visedekan for utdanning Per-Einar Binder

Administrativt skikkethetsansvarlig: Sjef for studieseksjonen Frode Randal