Home
Faculty of Psychology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Sekretariatet

Sekretariatet ved Det psykologiske fakultet

Fakultetsadministrasjonen er organisert i tre seksjoner: Studieseksjonen, Forskningsseksjonen og Økonomi- og personalseksjonen. I tillegg er det en stab som har oppgaver knyttet mot formidling og utredning.

Organisasjonskart for sekretariatet ved Det psykologiske fakultet
Photo:
UiB