Home
Department of Earth Science

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Webseminar på tvers av Atlanteren

Jostein Bakke (UiB) og Ray Bradley på UMASS har dratt i gang en felles web-basert forelesningsrekke i kvartærgeologi og paleoklima.

Main content

Onsdag, 22.januar starter forelesningsrekken: "International Quarternary Webinar”, som blir overført via webplattformen Fuzebox.

Forelesningsrekken er et samarbeid mellom UiB og partnerinstitusjonen University of Massachusetts (UMASS), USA.

Foreleseren som varierende vil være i Bergen og i Massachusetts kan få spørsmål fra deltakerne på begge sider av Atlanteren etterpå.

Les mer om dette tiltaket og intervjuet med professor Jostein Bakke, Institutt for geovitenskap og Bjerknessenteret, på senterets webside her.