Home
Department of Earth Science

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Æresseminar for Yngve Kristoffersen

Polarforsker og professor ved Institutt for Geovitenskap, Yngve Kristoffersen feires 4. november.

Main content

I forbindelse med at polarforsker og professor ved Institutt for Geovitenskap, Yngve Kristoffersen, i desember fyller 70 år og trer inn i Emeritusenes rekker, arrangeres et æresseminar for ham 4. november (Aud. 5, Realfagbygget). Seminaret vil bestå av foredrag av profilerte polarforskere fra inn- og utland. Foredragene vil fokusere på Yngves bidrag innen dette viktige fagfeltet, som står sentralt i instituttets strategi.