Home
Department of Earth Science

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Norske Shells Geopris til vår student!

Norske Shells Geopris til vår student!

På Vinterkonferansen i Stavanger delte Torgeir Stordal ut Norske Shells Geopris for femte gang.

Main content

”Mange studenter leverte meget bra, veloppbygde foredrag med klare konklusjoner og fine illustrasjoner,” uttalte juryen som bestod av Cathrine Pedersen, Statoil (leder), Rolv Dahl og Bart Hendriks, begge fra NGU.

I hht. statuttene er Norske Shells Geopris en utmerkelse og belønning til hovedfagsstudenter eller nylig uteksaminerte geologer for beste muntlige presentasjon av eget hovedfagsarbeid ved Norsk Geologisk Forenings Vinterkonferanse. Prisen er på kr 30.000. Juryen skal vektlegge faglig innhold og klarhet i fremstilling. Arbeider som viser faglig selvstendighet og kreativitet vil favoriseres.

Årets vinner ble masterstudent Espen Torgersen fra vårt institutt med foredraget “Evidence of multiphase igneous activity in the Sokndal lobe of the Bjerkreim-Sokndal Layered Intrusion”. Torgersen begynte som master student ved instituttet i 2009. Vi gratulerer Espen med et godt, strukturert foredrag med klare konklusjoner.