Home
The Laboratory Animal Facility

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Gynekologer ved Kvinneklinikken øver seg på kikkhullsoperasjon.

Dette er et supplement til trening i modeller og på slaktehuspreparater slik at helsepersonell skal gi pasienter den beste behandling. Grisen er i narkose hele tiden. Når grisen er død brukes huden til trening i å sy sårskader. Slik utnytter vi grisen best mulig og bidrar til å bruk av færre dyr.

Main content