Home
Faculty of Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Forskingsfest på Festplassen

Laurdag 21. september inviterer Forskingsdagane i Bergen 2013 til Forskingstorg på Festplassen. Fakultetet er representert med to av stasjonane, der du både kan møte verdas farlegaste dyr og delta i jakta på kreften.

Main content

På Forskingstorget får alle høve til å prøve ut, spørje, diskutere, undre seg eller la seg overraske saman med engasjerte forskarar frå fleire titalls forskingsmiljø i Bergen. UiB har fleire stasjonar, og to av desse høyrer til på Det medisinsk-odontologiske fakultet. 

Verdas farlegaste dyr:
Senter for internasjonal helse (SIH), Institutt for global helse og samfunnsmedisin, vil syne at det farlegaste dyret i verda verken er løve, krokodille, hai eller slange.

Meir informasjon om stasjonen til SIH.


Jakten på kreften:

Kreft er ein sjukdom som påverkar oss alle på ulike måtar. På Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO) arbeidar dei med å kartlegge såkalla biomarkørar som kan fortelje oss nøyaktig kva krefttype ein pasient har.

Meir informasjon om stasjonen til CCBIO.


Tid
: Laurdag 21. september kl. 11.30-16.00
Stad
: Festplassen, Bergen sentrum.

Forskingstorget er gratis.


Les meir om heile arrangementet på Forskingsdagane sine sider her.