Home
Faculty of Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Nominasjon av kandidatar til kreftforskingspris

Kreftforeininga inviterer til nominasjon av kandidatar til Kong Olav V sin kreftforskingspris for 2014.

Main content

Kong Olav Vs Kreftforskningsfond blei oppretta i 1992 til minne om Kong Olav V.

Fondet deler kvart år ut ein pris til ein kreftforskar, eller ei gruppe av kreftforskarar, som har bidrege til å fremje norsk kreftforsking.

Prisen blir delt ut av H.M. Kong Harald i ei høgtideleg markering.

Frist for nominasjon er 22. november 2013.

Les meir om retningslinjer, kriterium og nominasjonsprosedyre på nettsidene til Kreftforeininga.