Home
Faculty of Psychology

HMS-ansvarlig i utelivsbransjen

Marte Ytrehus Førde utviklet deltidsjobben som vekter til et spesialfelt ved hjelp av utdannelsen i arbeids- og organisasjonspsykologi. Den unike kompetansen er en verdifull ressurs for både paraplyorganisasjonen og alle datterselskapene, hvor hun blant annet er HMS-ansvarlig.

Main content

Utdanningen gjør det enklere å se optimale løsninger og analysere situasjoner på en helt annen måte enn jeg kunne gjort uten den.

Interessen for arbeids- og organisasjonspsykologi fikk næring da Marte tok emnet PSYK106 Personalpsykologi, som student på Årsstudium i psykologi.

- Det faget var så spennende at jeg faktisk tok det en gang til, og fulgte alle forelesningene igjen. Etter det forstod jeg mer og mer at interessen for samspillet mellom personer i en organisasjon var et voldsomt interessefelt for meg. Alle aspekter ved det mellommenneskelige i arbeidslivet er interessante, og samtidig er dette felt som er relevante uansett hvilket yrke man ønsker å gå videre med. Det åpner for mange muligheter, dersom du bare ser ditt eget potensiale og tør å selge det inn til fremtidige arbeidsgivere. Jeg var ikke i tvil om at en utdannelse i arbeids- og organisasjonspsykologi var det rette for meg.

Marte gikk derfor videre til å først avlegge en bachelorgrad i faget, og deretter en mastergrad i psykologi med studieretning arbeids- og organisasjonspsykologi.

Utdanning + deltidsjobb = spesialfelt

Marte jobbet deltid som vekter i Engen Service AS de siste fire årene hun studerte arbeids- og organisasjonspsykologi. Kombinasjonen utviklet seg til å bli et slags spesialfelt, og det var derfor naturlig for henne å søke flere oppgaver i denne bransjen. Dette førte til at hun raskt fikk en full stilling som HMS-ansvarlig og administrasjonsmedarbeider, ikke bare i Engen Service AS, men også i morselskapet Engengruppen AS og alle datterselskapene knyttet til utelivs- og serveringsbransjen. Hun er svært fornøyd med å ha en stilling hvor hun får utfolde seg på mange områder.

- I vekterselskapet har jeg i hovedsak ansvar for opplæring og utvikling av både nye og gamle vektere. Dette gjør jeg blant annet gjennom operativ ledelse, kursholding og tett personaloppfølging. I morselskapet Engengruppen AS er jeg HMS-ansvarlig, men har også andre administrative oppgaver. Jeg er mye i kontakt med selskapets rundt 200 ansatte, noe jeg setter utrolig stor pris på, siden HR og HMS er de feltene jeg finner absolutt mest spennende. Det er veldig givende å få være med på å utvikle de ansatte til å bli flinke innenfor sitt felt. Å være regnskapsmedarbeider inngikk også i arbeidsoppgavene hos Engengruppen AS, noe som var utrolig heldig og lærerikt for en som alltid "hadde tenkt til", men aldri tok økonomifag gjennom utdanningen. Det beste med jobben min er kanskje det at ingen dager er like.

Deilig å være ferdig

Etter endte studier var arbeidslysten hos Marte stor, noe som gjorde overgangen til arbeidslivet lettere for Marte.

- Klart, det følger mange flere forpliktelser med jobb, og utmattelsen etter en lang arbeidsdag er langt hardere enn etter en lang studiedag. Man kan jo heller ikke velge å sove lenge midt i uken. Men jeg synes likevel det er deilig å komme hjem etter en lang arbeidsdag og være sliten, men ferdig. Som student blir man aldri "ferdig" med en lesedag, fordi det alltid er mer pensum man må komme seg gjennom. Det å endelig kunne ta fatt på oppgaver som du tidligere bare har lest om, er også utrolig spennende. Det er gøy å være student, men det er ikke så aller verst å være ferdig og å komme seg i jobb heller.

Marte tror ikke nødvendigvis det er den konkrete teorien man sitter igjen med etter endte studier som er relevant for jobb og arbeidsliv, men vektlegger samspillet mellom utdanning og andre aktiviteter.

- Dersom du har jobb eller er frivillig et sted ved siden av studiene, vil du gjennomgående oppleve og se paralleller gjennom det du lærer og det som faktisk skjer ute i praksis. Utdanningen gjør det da enklere å se optimale løsninger og å analysere situasjoner på en helt annen måte enn jeg ville kunne gjort uten den. Etter fem år med faget, sitter jeg også igjen med ekstremt verdifull kompetanse når det gjelder mennesker og menneskers samspill, uten at jeg er denne kompetansen så bevisst til daglig.

Våg å vise frem kompetansen din

Marte tror at usikkerhet på hva man kan bruke en utdanning innen arbeids- og organisasjonspsykologi til først og fremst skyldes at mulighetene er så mange.

- Du trenger ikke spesifikt rette deg inn mot HR eller utviklingsbransjen. Det er mange andre steder det er behov for oss. Det viktigste er at du er bevisst på din egen kompetanse og tør å vise denne frem. Samtidig må du også tørre å lære enda mer når du kommer ut i arbeidslivet, for oppgavene blir sjelden bare basert på det vi har lært i utdanningen. Samtidig kan det også være et tips å plukke noen valgfag som kan være relevante og spesifikke for fremtidige jobbdrømmer. Da kan du lettere underbygge den kompetansen du vil vise til.