Hjem
Universitetsbiblioteket

Rådet for Universitetsbiblioteket

Her finner du informasjon om bibliotekrådet; om oppnevnte medlemmer, sakslister, saksvedlegg og protokoll.

Main content

Medlemmer av rådet for Universitetsbiblioteket

Oppnevning av medlemmer av rådet for perioden 01.08.2019 - 31.07.2021:

  • Medlem / vara 
Jørgen Magnus Sejersted, dekan HF, leder 1. Anne-Helen Mydland, prodekan KMD
Marit Bakke, prodekan for forskning, MED, nestleder2. Dag Elgesem, visedekan for utdanning, SV
Magne Strandberg, visedekan, JUR 

 

Leikny Indergaard, biblioteksjef, Bergen Offentlige Bibliotek              

1. Ruth Ørnholt, Fylkesbibliotekar, Vestland fylkeskommune

Studentene og den midlertidig vitenskapelig tilsatte i undervisning og forskerstilling oppnevnes for perioden 01.08.2020 - 31.07.2021

  • Medlem gruppe B og studentrepresentanter
Stehn Aztlan Mortensen, stipendiat      
Aron Hagos, studentHans Marius Eitland Nagy, student
  

Rådet består i tillegg av følgende medlemmer valgt av og blandt de ansatte:

Marion Mühlburger                            1. Marthe Tolnes Fjellestad
Pål Magne Dahlquist sluttet i perioden2. Ingunn Rødland
 3. Sigrun Ask
 4. Ahl Vegard Nilsen

Jft. Oppnevningsbrev

 

Rådsdokumenter

Saklister, saksvedlegg og protokoll