Hjem
Universitetsbiblioteket
Råd og utvalg

Rådet for Universitetsbiblioteket

Her finner du informasjon om bibliotekrådet; om regelverk, oppnevnte medlemmer, sakslister og protokoller.

Hovedinnhold

Strategisk plan for Universitetsbiblioteket 

Strategisk plan 2016-2022

Bibliotekets strategiske plan er under arbeid og forventes ferdigstilt innen utgangen av 2023

Regler for Universitetsbiblioteket (inkl. UBs råd)

Rådet for Universitetsbiblioteket 2021-2025 (UBs råd)

Oppnevning av medlemmer av rådet for perioden 01.08.2021 - 31.07.2025:

 Leder Gunn Mangerud, dekan, Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet

 
Nestleder Yael Harlap, visedekan, Det psykologiske fakultet 

Marit Bakke, prodekan, Det medisinske fakultet

 
Svein Ivar Angell, visedekan, Det humanistiske fakultet 

Varamedlemmer: Halvard Haukeland Fredriksen,  visedekan, Det juridiske fakultet

Siri Gloppen, prodekan, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Eksterne medlemmer:

Kristin Jacobsen, fagdirektør Avd. for innovasjon, forskning og utvikling, Arkivverket

Varamedlem: Elin Golten, seksjonssjef Bibliotekutvikling, Vestland Fylkeskommune

Rådet består av følgende medlemmer valgt av, og blandt de ansatte

Sigrun Ask, faglig leder Bibliotek for kunst og design  Overgang til pensjon                    

Alexandros Tsakos, faglig leder Manuskript- og librarsamlingene

Varamedlemmer: Ingunn Rødland, universitetsbibliotekar, Seksjon for utdannings- og forskningsstøtte

Nils-Erik Moe-Nilssen, seniorkonsulent, Seksjon for Spesialsamlinger

 

Studentrepresentanter i rådet 2023-24

Andrea Nesvik Voss, student 
Mattis Manum Pettersen, student 

1. vara: Bahrzinia Das, student

2. vara Knut Camillo Tornes, student

Representant for midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling 2023-2024

Representant 2023 og vara 2024 Ingrid Rundberg, stipendiat Fakultet for kunst, musikk og design

Representant 2024 Marte Stadheim Teigen stipendiat, Fakultet for kunst, musikk og design 

 

  Studentene og den midlertidig tilsatte i undervisning og forskerstilling oppnevnes for perioden 01.08.2023 - 31.07.2024

   

  Rådet for Universitetsbiblioteket 2019-2021 (UBs råd)

  Oppnevning av medlemmer av rådet for perioden 01.08.2019 - 31.07.2021:

  • Medlem / vara 
  Jørgen Magnus Sejersted, dekan HF, leder 1. Anne-Helen Mydland, prodekan KMD
  Marit Bakke, prodekan for forskning, MED, nestleder2. Dag Elgesem, visedekan for utdanning, SV
  Magne Strandberg, visedekan, JUR 

   

  Leikny Indergaard, biblioteksjef, Bergen Offentlige Bibliotek              

  1. Ruth Ørnholt, Fylkesbibliotekar, Vestland fylkeskommune

  Studentene og den midlertidig vitenskapelig tilsatte i undervisning og forskerstilling oppnevnes for perioden 01.08.2020 - 31.07.2021

  • Medlem gruppe B og studentrepresentanter
  Stehn Aztlan Mortensen, stipendiat      
  Aron Hagos, studentHans Marius Eitland Nagy, student
    

  Rådet består i tillegg av følgende medlemmer valgt av og blandt de ansatte:

  Marion Mühlburger                            1. Marthe Tolnes Fjellestad
  Pål Magne Dahlquist sluttet i perioden2. Ingunn Rødland
   3. Sigrun Ask
   4. Ahl Vegard Nilsen

  Jft. Oppnevningsbrev