Hjem
Universitetsbiblioteket
Råd og utvalg

Rådet for Universitetsbiblioteket

Her finner du informasjon om bibliotekrådet; om regelverk, oppnevnte medlemmer, sakslister og protokoller.

Hovedinnhold

Regler for Universitetsbiblioteket (inkl. UBs råd)

Rådet for Universitetsbiblioteket 2021-2024 (UBs råd)

Oppnevning av medlemmer av rådet for perioden 01.08.2021 - 31.07.2024:

  • Medlem / vara 
 Avventer oppnevning dekan , leder 1. Avventer oppnevning
Avventer oppnevning nestleder2. Avventer oppnevning
Avventer oppnevning 

 

 Avventer oppnevning                    

1. Avventer oppnevning

Studentene og den midlertidig vitenskapelig tilsatte i undervisning og forskerstilling oppnevnes for perioden 01.08.2021 - 31.07.2022

  • Medlem gruppe B og studentrepresentanter
Avventer oppnevning                          Avventer oppnevning, vara
Avventer oppnevningAvventer oppnevning, vara

Rådet består av følgende medlemmer valgt av, og blandt de ansatte*:

  • Fast / vara
Sigrun Ask                                  1. Ingunn Rødland
Alexandros Tsakos2. Marta Ewa Lorenz
 3. Nils-Erik Moe-Nilssen

*Jft. valgprotokoll av 16.06.2021

 

Rådet for Universitetsbiblioteket 2019-2021 (UBs råd)

Oppnevning av medlemmer av rådet for perioden 01.08.2019 - 31.07.2021:

  • Medlem / vara 
Jørgen Magnus Sejersted, dekan HF, leder 1. Anne-Helen Mydland, prodekan KMD
Marit Bakke, prodekan for forskning, MED, nestleder2. Dag Elgesem, visedekan for utdanning, SV
Magne Strandberg, visedekan, JUR 

 

Leikny Indergaard, biblioteksjef, Bergen Offentlige Bibliotek              

1. Ruth Ørnholt, Fylkesbibliotekar, Vestland fylkeskommune

Studentene og den midlertidig vitenskapelig tilsatte i undervisning og forskerstilling oppnevnes for perioden 01.08.2020 - 31.07.2021

  • Medlem gruppe B og studentrepresentanter
Stehn Aztlan Mortensen, stipendiat      
Aron Hagos, studentHans Marius Eitland Nagy, student
  

Rådet består i tillegg av følgende medlemmer valgt av og blandt de ansatte:

Marion Mühlburger                            1. Marthe Tolnes Fjellestad
Pål Magne Dahlquist sluttet i perioden2. Ingunn Rødland
 3. Sigrun Ask
 4. Ahl Vegard Nilsen

Jft. Oppnevningsbrev