Home
University of Bergen Library

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Råd og utvalg

Rådet for Universitetsbiblioteket

Her finner du informasjon om bibliotekrådet; om regelverk, oppnevnte medlemmer, sakslister og protokoller.

Main content

Strategisk plan for Universitetsbiblioteket 

Regler for Universitetsbiblioteket (inkl. UBs råd)

Rådet for Universitetsbiblioteket 2021-2025 (UBs råd)

Oppnevning av medlemmer av rådet for perioden 01.08.2021 - 31.07.2025:

Varamedlem:

Eksterne medlemmer:

Kristin Jacobsen, fagdirektør Avd. for innovasjon, forskning og utvikling, Arkivverket

Varamedlem:

1. Elin Golten, seksjonssjef Bibliotekutvikling, Vestland Fylkeskommune

Rådet består av følgende medlemmer valgt av, og blandt de ansatte

Varamedlem:

Studentrepresentanter i rådet 2021-2022

Olav Rustad                          
Hanne Kjerstad Andresen 

Varamedlem:

1. Bendik Nesset Berg

Representant for midlertidig vit. ansatte i undervisnings- og forskerstilling 2021-2022

(Avventer oppnevning)

  Studentene og den midlertidig vitenskapelig tilsatte i undervisning og forskerstilling oppnevnes for perioden 01.08.2021 - 31.07.2022

   

  Rådet for Universitetsbiblioteket 2019-2021 (UBs råd)

  Oppnevning av medlemmer av rådet for perioden 01.08.2019 - 31.07.2021:

  • Medlem / vara 
  Jørgen Magnus Sejersted, dekan HF, leder 1. Anne-Helen Mydland, prodekan KMD
  Marit Bakke, prodekan for forskning, MED, nestleder2. Dag Elgesem, visedekan for utdanning, SV
  Magne Strandberg, visedekan, JUR 

   

  Leikny Indergaard, biblioteksjef, Bergen Offentlige Bibliotek              

  1. Ruth Ørnholt, Fylkesbibliotekar, Vestland fylkeskommune

  Studentene og den midlertidig vitenskapelig tilsatte i undervisning og forskerstilling oppnevnes for perioden 01.08.2020 - 31.07.2021

  • Medlem gruppe B og studentrepresentanter
  Stehn Aztlan Mortensen, stipendiat      
  Aron Hagos, studentHans Marius Eitland Nagy, student
    

  Rådet består i tillegg av følgende medlemmer valgt av og blandt de ansatte:

  Marion Mühlburger                            1. Marthe Tolnes Fjellestad
  Pål Magne Dahlquist sluttet i perioden2. Ingunn Rødland
   3. Sigrun Ask
   4. Ahl Vegard Nilsen

  Jft. Oppnevningsbrev