Home
Department of Earth Science
Disputas

Silje Smith-Johnsen disputerte fredag 15. november, 2019

MSc. Silje Smith-Johnsen ved Institutt for geovitenskap og Bjerknessenteret for klimaforskning disputerte i dag med avhandlingen «Dynamics of the Northeast Greenland Ice Stream: the role of geothermal heat and subglacial hydrology».

Doktoranden, veiledere og komité
Fra venstre: Tore Furevik, Geofysisk institutt og Bjerknessenteret for klimaforskning, UiB (leder for disputasen), Basile de Fleurian, Institutt for geovitenskap og Bjerknessenteret for klimaforskning, UiB (medveileder), Kerim Hestnes Nisancioglu, Institutt for geovitenskap og Bjerknessenteret for klimaforskning, UiB (hovedveileder), Silje Smith-Johnsen, Institutt for geovitenskap og Bjerknessenteret for klimaforskning, UiB, Irina Rogozhina, Institutt for geografi, NTNU (opponent), Ralf Greve, Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University, Japan (opponent), Atle Nesje, Institutt for geovitenskap, UiB (intern leder av komiteen).
Photo:
Anders B. Kulseng

Main content

I sin avhandling viser Silje Smith-Johnsen at de raske isbevegelsene nordøst på Grønland kan forklares med uvanlig høy jordvarme under innlandsisen.

Områder av innlandsisen som beveger seg mye raskere enn den omkringliggende isen blir kalt isstrømmer. Smith-Johnsen viser at isstrømmen på Nordøst Grønland kan ha oppstått som følge av økt jordvarme. Jordvarme er en naturlig varmefluks fra jordens indre og kan føre til at bunnen av innlandsisen når smeltepunktet. Når dette skjer, får vi smeltevann under høyt trykk mellom isen og berggrunnen. Dette fungerer som smøring under isen og kan forklare hvorfor isstrømmen beveger seg så raskt mot havet.

Institutt for geovitenskap gratulerer!