Home
Department of Earth Science
GEOV352

GEOV352 Reservoargeologisk feltkurs i Utah

Store fjellsider gir oss muligheten til å forstå hvordan reservoarer i undergrunnen kan håndteres på best mulig måte. Ved å forstå prosessene som førte til at disse bergartene ble dannet, kan vi bedre tolke brønndata og seismikk fra flere kilometer under
Store fjellsider gir oss muligheten til å forstå hvordan reservoarer i undergrunnen kan håndteres på best mulig måte. Ved å forstå prosessene som førte til at disse bergartene ble dannet, kan vi bedre tolke brønndata og seismikk fra flere kilometer under havbunnen.
Photo:
Christian Haug Eide

Main content

Det reservoargeologiske feltkurset GEOV352 til Utah er no i full sving. Utah i USA har enorme fjellsider, og bergartene i fjellsidene er av samme type og har samme type strukturer som bergarten vi har langt under havbunnen på norsk sokkel. Ved å undersøke disse fjellsidene, kan studentene forstå hvordan væsker vil bevege seg i undergrunnen, og hvordan en kan utnytte disse reservoarene på best mulig måte.

I Utah finner en også naturlige CO2-reservoarer under bakken, og det er tydelige tegn på migrasjon av CO2 i undergrunnen og lekkasje fra disse reservoarene til overflaten.

Ved å undersøke disse kan en bedre forstå hvordan CO2-lagring bør foregå. Mange av de som er med på kurset, gjør også feltarbeid for sine oppgaver her, og i år blir fem masterstudenter, to PhDer og en postdoktor igjen i Utah etter kurset for å arbeide med sine forskningsprosjekter.

Vi er veldig heldige som har muligheten til å arrangere et slikt kurs med hjelp fra akademiaavtalen, og kompetanse som blir dannet i Utah er viktig for mange av forskningsprosjektene vi har både på UiB og for det nye Centre for Sustainable Subsurface Resources på NORCE.