Home
Faculty of Humanities

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Lektorutdanningen

Trygg i klasserommet fra første dag

– Kombinasjonen av faglig fordypning og mange praksisperioder gjorde at jeg var trygg i klasserommet allerede som nyutdannet, sier Inger-Hanne Dale.

Bilde av lektor Inger-Hanne
JOBB MED MENING: – Jeg opplever det som en stor tillitserklæring når en elev velger å betro seg om noe som er vanskelig. Da kjenner jeg at jeg har en viktig og meningsfull jobb, sier Inger-Hanne Dale som jobber som lærer på videregående.
Photo:
Eivind Senneset

Main content

Inger-Hanne har lektorutdanning i fremmedspråk med master i tysk og nordisk som andrefag. En fagkombinasjon som sikret henne jobb rett fra studiene. Nå jobber hun som lærer ved Fyllingsdalen videregående skole.

Etterspurt med tysk

– Det er ikke så mange som studerer tysk, så jeg fikk tilbud om jobb med det samme jeg var ferdig å studere, forteller Inger-Hanne som er veldig fornøyd med at hun valgte å få sin lærerkompetanse gjennom lektorutdanningen.

Hun har også sørget for å være høyaktuell for lærerjobber med å velge fordypning i nordisk i tillegg til tysk. En kombinasjon som kan være krevende fordi begge fag byr på en del for- og etterarbeid, men som samtidig åpner for spennende undervisningstimer.

– Jeg synes det er veldig kjekt å undervise i både tysk og norsk, og kanskje spesielt litteraturhistorie. Det er et emne hvor det er lett å engasjere elevene og vi kan få til gode samtaler og diskusjoner. Det er veldig gøy og en mulighet for å bli litt bedre kjent med hverandre. Jeg synes det er interessant å høre hva elevene tenker om temaer som vi har oppe. Jeg er opptatt av å vise dem hvordan eldre litteratur også er relevant i dag, sier Inger-Hanne. Hun valgte lektorutdanningen fordi det gav henne to utdanninger i ett.

To utdanninger i ett

– Med lektorprogrammet får du lærerkompetanse samtidig som du tar en masterutdanning. Det åpner for flere muligheter og var en viktig grunn til at jeg valgte denne utdanningen i stedet for tradisjonell lærerutdanning, sier Inger-Hanne.

Hun husker studietiden som gøy og travel, spesielt i praksisperiodene når de også skulle følge undervisning parallelt.

– Det krevde at vi jobbet strukturert med studiene og var flinke til å disponere tiden.  Selv om det var slitsomt da, har det nok gjort overgangen til arbeidslivet litt lettere. Som lærer må du også være innstilt på å jobbe med flere ulike oppgaver samtidig, og gjerne med korte frister. Det kan nok være et lite sjokk for en del.

Hun trives godt som lærer, men innrømmer at det ikke er alt man kan forberede seg på gjennom utdanningen.

Se hver elev

– Selv om jeg var trygg i klasserommet og faglig sikker, var det ganske overveldende i starten. Jeg husker at jeg brukte mye tid på å tenke på hvem jeg skulle spørre om hva så jeg ikke skulle være til bry. Jeg ville ikke at de andre lærerne skulle oppleve «hun nye» som masete eller uselvstendig. Heldigvis varte ikke denne perioden så lenge, smiler Inger-Hanne.

Er lærerjobben slik du har forestilt deg den?

– Den er på mange måter det, men jeg hadde nok ikke helt forstått hvor mye tid som går med til å jobbe med det psykososiale. Det er ganske mange elever som strever – enten hjemme eller på skolen, og noen har psykiske problemer. Det er ikke alltid så lett å oppdage. Det er nesten litt skremmende og jeg har opplevd dette et par ganger. Da er det lett å tenke: «hvorfor har jeg ikke sett dette før?», men det er ikke alltid mulig fordi mange er flinke til å skjule problemene.

Hvordan påvirker dette deg?

– I perioder kan det være krevende, men det er samtidig veldig givende å komme så tett på. Jeg opplever det som en stor tillitserklæring når en elev velger å betro seg om noe som er vanskelig. Da kjenner jeg at jeg har en viktig og meningsfull jobb. For elever som ikke har det bra hjemme kan skoletiden være deres beste tid på dagen. Da er det ekstra viktig å legge til rette for at de får det så bra som mulig når de er her.

Ingen dager er like

Har du noen tips til hvordan en kan forberede seg på denne siden ved læreryrket?

– Det er nok ikke noe fasitsvar på dette, og sannheten er vel også at du aldri helt kan forberede deg på dette før du har gjort deg noen erfaringer. Det er først når du møter de enkelte elevene at du ser hva lærerjobben egentlig består av. Undervisningen er vår fremste oppgave, men det å se den enkelte elev og deres behov er veldig viktig for å gjøre en god jobb som lærer, mener Inger Hanne.

Hva er det beste med jobben?

– Det er nok kombinasjonen av å få undervise i fag som jeg er opptatt av og kontakten jeg får med elevene. Det kan være travelt og utforende til tider, og det tror jeg det er viktig å være klar over, men det er nettopp det at jobben har flere sider som gjør den så spennende. Du vet egentlig aldri helt hva som venter i klasserommet og ingen dager er like!