Home
Faculty of Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
FORSKNING | OVERVEKT - KREFT

Overvekt før 40 øker risikoen for kreft

Risikoen for å utvikle kreft øker betraktelig hvis man blir overvektig før man fyller 40 år. For livmorkreft øker risikoen med 70 prosent.

Overvekt.
Overvekt fører til økt risiko for mange typer kreft.
Photo:
Colourbox.

Main content

I en internasjonal studie ledet fra Universitetet i Bergen (UiB), brukte forskerne data fra over 220 000 personer for å finne ut hvordan overvekt (BMI over 25) og fedme (BMI over 30) i voksen alder øker risikoen for ulike krefttyper. 

Studien viste at dersom du blir overvektig før du er 40 år, så øker kreftrisikoen for: 

  • Livmorkreft hos kvinner, 70 prosent økt risiko.
  • Nyrekreft hos menn, 58 prosent.
  • Tykktarmkreft hos menn, 29 prosent.
  • Generell økning for fedmerelatert kreft på 15 prosent for begge kjønn. 


– Det er fra før kjent at overvekt er forbundet med en økt risiko for bestemte kreftformer. I denne studien har vi sett på betydningen av når man blir overvektig eller fet, hvor lenge man er det og hvor overvektig eller fet man er i forhold til kreftrisiko, sier professor Tone Bjørge ved Institutt for Global helse og samfunnsmedisin, UiB. 

Studien er publisert i International Journal of Epidemiology.

Fedme øker kreftrisiko over tid

Hver enkelt deltaker i studien har blitt fulgt over tid og må ha deltatt i en helseundersøkelse minst to ganger med minst tre års mellomrom før de eventuelt ble diagnostisert med kreft. 

Personene i studien som hadde fedme (BMI over 30) ved første og andre helseundersøkelse hadde høyest risiko for fedmerelaterte kreftformer, sammenlignet med dem som hadde normal BMI ved de to første målingene. 

– Risikoen økte med 64 prosent for menn og 48 prosent for kvinner, forteller Bjørge.

– Unngå vektøkning

Fedme er et globalt problem og knyttet til økt risiko for flere kreftformer. Resultatene fra studien viser at overvektige og fete voksne særlig har en høyere risiko for brystkreft hos kvinner etter overgangsalderen, i tillegg til livmorkreft, nyrekreft og tykktarmkreft. 

– Hovedbudskapet, i et folkehelseperspektiv, er å unngå stor vektøkning som voksen for å redusere risikoen for å få kreft, sier Tone Bjørge.