Home
Faculty of Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Studentintervju

Vær med å løs dagens og fremtidens helseutfordringer!

På masterprogrammet vårt i Helse og samfunn står tverrfaglighet i fokus. Vi setter sammen studenter med ulik fagbakgrunn, og målet er at du skal kunne tenke folkehelse i et større perspektiv!

Main content

To hoder tenker bedre enn ett. Hoder fra flere ulike fagdisipliner kan kanskje tenke enda bedre enn det igjen, og det er det som er målet vårt med denne masteren.

Silje Mæland

Mæland er fysioterapeut og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen, hun jobber på Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Denne masteren legger til rette for at vi i fremtiden trenger flere som jobber med de store helseutfordringene vi står ovenfor. I dag er de største utfordringene fysisk inaktivitet, overvekt, aldring og psykisk helse – i følge sykdomsbyrdeoversikter fra Folkehelseinstituttet

Det beste fra alle fagområder
Det som skiller masterprogrammet i Helse og samfunn fra mange andre masterprogram er at studentgruppen består av alt fra fysioterapeuter, ergoterapeuter, radiografer, sykepleiere, psykologer, tannleger, bioingeniører og andre helsefagutdannede.

- Alle som har tatt en 3-årig bachelorutdanning innen helsefag, er kvalifisert til å ta denne masteren. Sammen med studentene jobber vi med å forstå og utarbeide bærekraftige løsninger for å møte helseutfordringene både for individ og samfunn. Dette gjør vi ved bruk av ulike teorier og forskningstradisjoner, sier Mæland.

Studiet vektlegger blant annet arbeid og helse, en aldrende befolkning, migrasjonshelse og ikke minst; etiske og politiske forutsetninger og implikasjoner for utvikling og håndtering av kunnskap.

- Hos oss jobber studentene virkelig tett sammen. Vi har et stort fokus på det å kunne diskutere sentrale helseutfordringer og reflektere kritisk over hvordan ulike teoretiske perspektiv gir ulik kunnskap. Her ønsker vi at enhver av studentene skal komme på banen med sin bakgrunn og kunnskap.

Du kan gjøre en forskjell
Ett av temaene du vil innom på dette masterprogrammet – og som du kun finner hos oss – er arbeid og helse. Mæland deltok nylig på arrangementet «Arbeid og helse - Åpen arena 2020» der 150 personer møttes for å diskutere ny strategi for fagfeltet arbeid og helse. Samarbeidet blant disse skal legge til rette for arbeidsdeltagelse og det å kunne være i jobb tross helseutfordringer.

  • Målet med dette arrangementet var å diskutere og finne frem til hva som bidrar til økt aktivitet og deltakelse i arbeidslivet og samfunnet. Det som er spennende med en sånn åpen arena er at alle får ta opp emner som de brenner for.
     

Sammen med Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering var det også representanter fra bruker- og pasientperspektiv, arbeidsgiverens ståsted, erfaringer fra praksisfeltet som veileder i NAV eller som ansatt innen helsesektoren, forskerperspektiv eller lederperspektiv.

  • Det var utrolig spennende og givende å være med på. Alle fagfelt får fremmet sine tanker og ideer, og mange ulike perspektiver kom frem. Og det kuleste av alt; det arbeidet vi la ned resulterte i at vi overleverte femti forslag til Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet. Disse skal nå bruke det de mener er de beste innspillene videre – så her er vi virkelig med å gjøre en forskjell, sier Mæland.
     

Gir deg store muligheter
Med en master i Helse og samfunn har du mange muligheter, og du kan blant annet drive med forskning, undervisning og fagutvikling. Med kunnskaper om tiltak innen sentrale emner knyttet til folkehelse, kan du også jobbe med folkehelsearbeid i kommunal, fylkeskommunal og statlig sektor eller frivillig sektor.

- Målet er å ruste studentene til å jobbe med helseutfordringer ikke bare her og nå, men og kunne bidra til langsiktige løsninger. Masteren fungerer også på mange måter som et klekkeri for forskere, da studentene våre blir veldig god på forskningsmetode.

Har du en forskningsspire i magen – kom til oss!