Home
Faculty of Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Medisinstudiet

Profesjonalitetssøylen

Main content

Medisinsk profesjonalitet betegner de verdier, væremåter og relasjoner som skaper tillit til leger hos enkeltpasienter og i samfunnet.

Profesjonssøylen går som en rød tråd gjennom semestrene i studieplanen, fra PASKON i første studieår til flere uker lange utplasseringer på sykehus og allmennlegekontor mot slutten av studiet. Målet er at studentene i løpet av sin studietid skal få et godt grunnlag for mestring og trygghet i legerollen gjennom kunnskap om sykdom og forståelse av lidelse, gjennom fortrolighet med medisinen som profesjon og vitenskap, og gjennom erfaringsbasert innsikt i egne og andre menneskers ressurser, behov og sårbarhet.

På denne siden har vi samlet informasjon om profesjonsøylen og profesjonalitet i medisinstudiet. Profesjonsøylen er en av tre søyler i studieplanen for medisin, de to andre er akademisk søyle og fagsøylen.