Home
Faculty of Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
MEDISIN | UTDANNING

Feiret 20 års samarbeid i Haugesund

Det medisinske fakultet har sendt studenter til praksis ved Helse Fonna i Haugesund i 20 år. Det ble feiret i med kake og taler torsdag 20. februar.

UiB - Helge Fonna 20 år.
Prodekan Steinar Hunskår ved UiB (t.v) og faglig koordinator Bjørn Egil Vikse ved Helse Fonna ønsker å utvide praksisordningen for medisinstudenter fra UiB.
Photo:
Kim E. Andreassen.

Main content

I 20 år har medisinstudenter ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen fått praksis ved Helse Fonna i Haugesund. Dette ble markert torsdag 20. februar i Haugesund. Tilstede var ledere i Helse Fonna, ansatte og ledere med bistillinger ved UiB, samt ansatte og studenter ved UiB.

 I løpet av hvert semester kommer inntil 47 medisinstudenter til Helse Fonna for å ha praksisperioder i alt fra psykiatri til kirurgi og gynekologi. 

– Jeg føler meg veldig godt mottatt og vi blir i stor grad inkludert i det kliniske arbeidet. I tillegg blir vi veldig godt fulgt opp av veilederne, sier Mohammed Oneeb Tanveer, 9. semester UiB-student i praksis ved Helse Fonna i Haugesund. 

– Det er bra å få erfaring fra et mindre sykehus og få tettere oppfølging enn man kanskje ellers ville fått på et større sykehus. 

Mohammed Oneeb Tanveer.
Medisinstudent Mohammed Oneeb Tanveer er veldig fornøyd med praksisen i Haugensund. 

Bra for rekrutteringen

Faglig koordinator professor Bjørn Egil Vikse mener at ordningen utgjør en viktig rekrutteringsarena for Helse Fonna, ved at studentene ofte kommer tilbake til faste stillinger.

– Det er lettere å ansette leger når man kjenner til kandidatene fra før. Dette fører både til at man øker den akademiske kompetansen i Haugesund-regionen, samt at man får flere fastleger med norsk utdanning i regionen, sier Vikse. 

Ønsker å utvide tilbudet

Prodekan for utdanning ved Det medisinske fakultet, UiB, Steinar Hunskår sier at sykehuset i Haugesund legger godt til rette for UiB-studentene med gode botilbud, samt en fin studentavdeling med både kontorplasser og sosiale rom. Han viser til at studentene har alltid gitt gode tilbakemeldinger etter oppholdet. Hunskår ønsker å utvide praksisordningen. 

– Vi ser frem til å utvikle samarbeidet med Helse Fonna videre, og vi ser frem til å utrede om sykehuset og helsetjenesten i området kan ta et enda større ansvar for utdanningen av leger fra UiB, sier Steinar Hunskår. 

I tillegg til Haugesund, får medisinstudentene ved UiB også praksis ved sykehusene i Stavanger, Førde og Voss.