Home
Department of Earth Science

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nytt NFR prosjekt

Klima og polarforskning - nytt innvilget tverrfaglig prosjekt fra NFR

Professor Kerim Hestnes Nisancioglu, Institutt for geovitenskap og Bjerknessenteret, har fått innvilget NFR prosjekt innen søknadstypen Klima- og polarforskning. Tittelen på prosjektet er: "Exchanging local narratives and scientific understanding of climate changes in Indigenous communities of Greenland and the southwest Pacific" og er et Stort tverrfaglig,prosjekt innen Klima- og jordsystemet

Main content

I tildelingen for Stort, tverrfaglig prosjekt fikk professor Kerim Nisancioglu ved Institutt for geovitenskap og Bjerknessenteret et av tre prosjekt. Prosjektet er et tverrfaglig samarbeid over flere fakultet på Universitetet i Bergen, blant annet med professor Eamon O'Kane ved Fakultet for kunst, musikk og design, men også SV- og HF-fakultetet.

– Det er jo radikalt tverrfaglig! Sentralt i prosjektet er det å utveksle erfaringer gjennom kunst, å forklare, skrive og tegne klimafortellinger med barn og unge på Grønland og i Stillehavet. Vi skal forstå og lære av dem som bor og lever med det i dag, endringene som er der allerede. Vi lærer av dem, det er det som er viktig, sier Nisancioglu

Prosjektet "Exchanging local narratives and scientific understanding of climate changes in indigenous communities of Greenland and the southwest Pacific" er tildelt 24 453 000 kroner.