Home
Faculty of Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet | Forskning

Ny studie antyder sammenheng mellom sprøyteskrekk og tatoveringer

Har personer med tatoveringer eller piercing større frykt for sprøytespisser og injeksjoner enn andre? En ny pilotstudie fra Institutt for klinisk odontologi ved UiB kan tyde på det.

June Bolme og Torbjørn Pedersen
FIKK BEKREFTET TEORIEN: Forskerlinjestudent June Bolme og førsteamanuensis Torbjørn Pedersen håper å kunne følge opp de interessante funnene i pilotstudien.
Photo:
Paul André Sommerfeldt

Main content

Resultatene fra pilotstudien "Self-reported dental anxiety and injection phobia among individuals with tattoos and piercings" ble nylig publisert i tidsskriftet Journal of Oral Science

Det er forskerlinjestudent June Bolme og førsteamanuensis Torbjørn Ø. Pedersen ved Institutt for klinisk odontologi ved UiB som står bak studien. 

Det var kliniske erfaringer fra møter med pasienter i tannlegestolen som gjorde at Bolme og Pedersen ble nysgjerrige på å finne ut mer om den noe spesielle problemstillingen. 

– Vi satt med et inntrykk av at pasienter som har mye tatoveringer eller piercinger framstår som mer engstelige for behandling, og særlig sprøyter. Vi snakket også med kolleger som hadde det samme inntrykket, forteller Bolme. 

– Vi syntes det var litt paradoksalt at man på den ene siden gjør dette frivillig, mens på den andre siden er man tilsynelatende redd for det, legger Pedersen til. 

Oppsøkende forskning 

De to fant lite forskning på tematikken fra før, selv om det finnes en del generell forskning på angst og fobier. Det fantes dermed heller ingen tall eller data som kunne understøtte den interessante teorien. 

– Det var et nytt tema for oss begge, så vi måtte lese oss opp, forteller Bolme. 

Sammen ble de enige om at det kunne være en god idé å bruke spørreskjema som metode. De jobbet fram to ulike skjema, ett som gikk på generell sprøyteskrekk og ett som gikk mer spesifikt på tannlegeskrekk. 

– Vi fant ut at å oppsøke folk var den mest effektive rekrutteringsstrategien. Jeg dro ut til 10 forskjellige tatoveringsstudio, og de aller fleste var behjelpelige og fylte ut skjema, sier tannlegestudenten. 

I alt ble 101 deltakere rekruttert, hvorav 55 i gruppen med piercing eller tatovering. 

Det ble også dannet en kontrollgruppe med 46 respondenter som ikke hadde tatovering eller piercing.

Funn støtter teorien 

Et hovedfunn i studien var at personer med tatoveringer hadde signifikant høyere grad av selvrapportert injeksjonsfobi sammenlignet med kontrollgruppen. Det ble ikke funnet noen vesenlige forskjeller mellom kjønn eller alder. 

Tatoverte hadde også høyere grad av tannlegeskrekk (dental anxiety) enn kontrollgruppen. En annen interessant observasjon, var at de med piercinger scoret noe høyere på sprøyteskrekk enn tannlegeskrekk. 

Undersøkelsen har ikke sett på hva som kan være de bakenforliggende årsakene. Forskerne tror imidlertid tap av kontroll i tannlegesituasjonen, i motsetning til i tatoveringsstudioet, kan være en av flere faktorer som spiller inn. 

– Det er vanskelig å vite, men skal man spekulere kan det ha noe med hvordan sprøytene blir introdusert. Tatoveringen gir en form for belønning eller motivasjon, og man er kanskje tryggere på tatovørene enn på helsepersonell. Vi vet også at de som har rapportert tannlegeskrekk, oppgir sprøyter som den viktigste triggeren, sier Pedersen.  

Liten studie 

Bolme og Pedersen understreker at det tross interessante funn, er snakk om en liten og avgrenset studie basert på en skandinavisk befolkning. De vet derfor ikke om funnene er relevante i andre land.

Arbeidet har likevel gjort at de to ønsker å undersøke nærmere hvilke grunner som kan ligge bak. De utelukker ikke at det kan komme en oppfølgingsstudie. 

– Tannlegeskrekk er relativt utbredt, så det å finne måter å tilrettelegge bedre for denne gruppen er viktig for oss som holder på med dette, sier Pedersen. 

Klikk på lenken under for å lese hele artikkelen i "Journal of Oral Science" 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/josnusd/advpub/0/advpub_21-0136/_pdf 

Les også omtale av studien i VG: 

Studie: Tatoverte og piercede mest plaget av sprøyte- og tannlegeskrekk