Home
Faculty of Psychology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Tilbud for deg som ny student ved Universitet i Bergen

50 gode tips fra mentorordningen

Studenthverdagen er spennende, men ukjent for de fleste nye studenter. Våre mentorer har nå samlet sine beste 50 tips slik at du skal få en bedre forståelse av hvordan du best lykkes som student ved Universitetet i Bergen.

Mentor ved psykologisk fakultet
Photo:
UiB

Main content

Mentorordningen er et tilbud for deg som ny student ved bachelor eller profesjonsprogram på Det Psykologiske Fakultet. Ved studiestart vil du bli tildelt en mentor som skal veilede deg gjennom det første året på studiet ditt. Mentoren din er en person du kan henvende deg til med spørsmål om studier, studenttilværelsen, hvordan livet som student er og andre spørsmål som måtte dukke opp. 

I løpet av det første studieåret ditt vil du få muligheten til å delta på gruppemøter med andre nye studenter. Her skal dere sammen utforske og få mer innsikt i studenttilværelsen, studiemestring, eksamen, studieprogram og -progresjon, studentlivet og mye mer. Dette er også en god sosial arena, hvor du får mulighet til å knytte relasjoner med medstudenter blant annet gjennom sosiale samlinger. Mentorordningen kan sies å være hjelp til selvhjelp - med det mener vi at ved å delta vil du få de verktøyene du trenger til å mestre studiene og stundenttilværelsen

Under får du 50 gode tips våre mentorer har samlet til deg som student! Bare klikk deg inn på de forskjellige boksene

 

50 gode tips