Home
Faculty of Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Forsker på mulig ny MS-medisin

Ved Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssjukehus er de i gang med en ny studie for å se om en antiviral behandling hjelper mot multippel sklerose (MS).

Bilde av tabletter
Forskerne lurer på om en medisin mot HIV kan hjelpe mot MS.
Photo:
Colourbox

Main content

MS er en nevrologisk sykdom, hvor sentralvervesystemet blir angrepet. Over tid, og uten behandling, blir nervetrådene og vevet rundt skadet, noe som fører til muskel- og synsforstyrrelser.

Den blir klassifisert som en såkalt autoimmun sykdom, noe som innebærer at ens eget immunforsvar går til angrep på kroppens celler. Derfor behandles sykdommen med immundempende medisiner.

For noen år tilbake oppdaget professor Øivind Torkildsen ved Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssjukehus noe som vakte oppsikt på klinikken:

En norsk MS-pasienter med en aggressiv form av MS hadde blitt smittet av HIV, og startet på et antiviralt legemiddel for å bekjempe HIV-viruset. Overraskende nok så ble pasientens symptomer på MS også forbedret mens hun gikk på HIV-medisinen.

– Etter dette var pasientens MS-symptomer stabile i tre år, inntil hun byttet HIV-medisin. Da kom MS-symptomene tilbake, sier Torkildsen.

Nå skal han og hans kolleger i gang med en ny studie, som skal undersøke HIV-medisinen kan hjelpe flere med MS.

Hemmer kyssesykevirus

Pasienthistorien underbygger en teori MS-forskere har hatt de siste årene, nemlig at MS skyldes et helt spesielt virus: Epstein Barr-viruset. Viruset gir det man folkemunne kaller "kyssesyken". Forskerne har to hovedhypoteser:

– I én av dem tror man at de som blir smittet med Epstein Barr-viruset, får en autoimmun respons som senere gir dem MS. En annen teori er at Epstein Barr-viruset, på samme vis som andre virus, ligger latent i kroppen, reaktiveres og fører til nye MS-symptomer og sykdomsprogresjon, sier professoren.

Pasienthistorien underbygger særlig den siste av disse to hypotesene, fordi HIV-medisinen pasienten gikk på, også er kjent for å hemme Epstein Barr-viruset. Den HIV-medisinen som pasienten byttet til, gjør ikke det.

"Gluten-hypotesen"

Det er selvsagt ikke alle som får kyssesyken som får MS. Torkildsen forklarer at det, som i likhet med mange andre virus, som influensa- eller koronavirus, finnes mange ulike varianter. Sannsynligvis spiller også både genetiske og miljøfaktorer inn og gjør at noen uheldige senere utvikler MS etter å ha hatt kyssesyken.

Hvis det imidlertid er som de tror, at Epstein Barr-viruset ligger latent i kroppen og gir enkelte MS-symptomer, så åpner det muligens helt nye dører for behandling av sykdommen: Med medisiner som hemmer eller dreper viruset, det man kjenner som antiviral behandling.

Forskerne kaller det "gluten-hypotesen". Fjerner man gluten, så har man ikke symptomer på cøliaki lengre. Fjerner man Epstein Barr-viruset som gir ny MS-symptomer, får man ikke nye symptomer fra sykdommen:

– I motsetning til den vanlige behandlingen, som virker dempende på symptomene på MS, vil denne behandlingen muligens virke på årsaken til MS, forklarer Torkildsen, og tror at den nye medisinen også vil kunne føre meg seg færre bivirkninger enn den nåværende immundempende behandlingen.

Mulig å reversere MS-symptomer?

Nå er de så vidt i gang med en ny studie, hvor et utvalg MS-pasienter får behandling med HIV-medisinen som hjelper mot Epstein Barr-viruset, mens resten får placebo. Alt dette i tillegg til den eksisterende MS-behandlingen de allerede får. Torkildsen kaller studien en "tretrinns rakett".

– Første trinn er å ta spyttprøver av pasientene, for å se om de det er spor av Epstein Barr-viruset i spyttet. Deretter starter behandlingen, enten med medisin eller placebo. Etter behandlingen tar vi nye spytt- og blodprøver, blant annet for å undersøke hvordan medisinen har påvirket virusinfeksjonen, sier Torkildsen.

Samtidig vil de kontinuerlig vurdere pasientenes MS-symptomer.

– Vi håper å kunne publisere de første resultatene allerede i slutten av 2024, sier Torkildsen

Studien er en del av et større EU-prosjekt ledet av Øivind Torkildsen og hans kollega professor Kjell-Morten Myhr. Etter denne første studien vil de gå i gang med en større studie, hvor de vil se enda nærmere på om medisinen kan redusere MS-sykdomsaktiviteten. Er det mulig, med den nye behandlingen, å reversere symptomene på MS?

– Det er noe av det vi vil se på. Vi vil også studere hvilke mekanismer som gjør at viruset fører til MS, sier Torkildsen

Referanse: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38217968/

Saken er også publisert i Forskning.no