Home
Faculty of Law

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Utvekslingsmuligheter i utlandet ved Det juridiske fakultet

Som student ved Det juridiske fakultet har du svært gode utvekslingsmoglegheiter og kan velge å reise til over 150 universitet over hele verda.

To studenter poserer foran vulkansk fjell på New Zealand
Photo:
Ingrid Weltzien

Main content

NB! Studenter som begynte på 1. studieår høsten 2021 eller senere (2021-studieordningen) vil kunne utveksle allerede i vårsemesteret på 3. studieår. Enn så lenge er informasjonen på disse sidene tilpasset studenter som begynte på første studieår før høsten 2021 (2003-studieordningen). Informasjon tilpasset studenter på ny studieordning vil komme i god tid før søknadsfrist for utveksling på 3. studieår.

 

Fakultetet har valt ut særskilde samarbeidsuniversitet for å finne det fagtilbodet som passar best for deg som er jusstudent.

Vi vil gjerne hjelpe deg på veg, så ikkje nøl med å ta kontakt med ein av rettleiarane! Dei fortel deg meir om dei ulike universiteta og korleis eit utanlandsopphald vil passe inn i akkurat din utdanningsplan.

Rettleiarane er tilgjengelege i Zoom kvar veke for å svare på spørsmål og hjelpe deg vidare på vegen ut i verda. I kalenderen på Mitt UiB kan du sjå kva tid du kan treffe utvekslingsrettleiarane. Du kan og sende spørsmål på e-post.