Home
Faculty of Law

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Utveksling fra Det juridiske fakultet

Som student ved Det juridiske fakultet har du mange gode utvekslingsmuligheter og kan velge mellom mer enn 150 universitet over hele verden.

To studenter poserer foran vulkansk fjell på New Zealand
Photo:
Ingrid Weltzien

Main content

Fakultetet oppfordrer alle studenter til å reise på utveksling! 

Utveksling på 3. studieår

Studenter som startet på det femårige masterprogrammet høsten 2021 eller senere kan reise på utveksling i vårsemesteret på tredje studieår. Under utenlandsoppholdet vil du ta juridiske emner istedenfor de emnene du ville studert om du var i Bergen. 

Søknadsfrist: 25. august for utveksling i vårsemesteret av 3. studierået.

Les mer om dine utvekslingsmuligheter nedenfor og om dine valgmuligheter på 3. studieår.

Utveksling på 5. studieår

Alle jusstudenter, både de på femårig og de på toårig masterprogram, kan reise på utveksling i sitt siste studieår. Under dette utenlandsoppholdet fullfører du spesialemnene dine, og i noen tilfeller også masteroppgaven.

Les mer om utvekslingsmulighetene dine nedenfor.