Home
Faculty of Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Gratis medie- og kommunikasjonskurs for hjarte- og karforskarar

24. september arrangerar Unikard og Ablemagic eit mediekurs i Bergen, skreddarsydd for deg som vil lære meir om formidling av di eiga forsking.

Main content

Kurset vil gje deg basiskunnskap om korleis du kan formidle budskapet frå forskinga di på ein god og forståeleg måte.

Det er framleis nokre ledige plassar, så meld deg på i dag.

Meir informasjon om arrangementet og påmelding finn du her.