Hjem

Institutt for geovitenskap

Hovedinnhold

uib-geo_intro_lang-21032021-san#tmp4 (Original)

Velkommen til Institutt for geovitenskap!

Våre studieprogram:

 

    Studere hos oss? 

    Hva er geofag, geologi og geofysikk? Og har du lyst til å studere dette hos oss?

    Institutt for geovitenskap tilbyr to ulike treårige Bachelorprogram: Bachelor i geovitenskap og Bachelor i geofag og informatikk. Hos oss kan du også studere Master i geovitenskap. Masterutdanningen er toårig og inkluderer ett års eget forskningsprosjekt

    I løpet av studietiden får du også anlending til å dra på utveksling - både til ulike universiteter i Europa, men også andre steder i verden.

    Våre studenter er etterspurte på arbeidsmarkedet. Klikk her så får du treffe noe av våre tidligere studenter.

    Husk at søknadsfristen til våre progammer er mandag 15. april - og les mer her om: Hvorfor realfag er en fremtidsrettet utdanning og hvorfor geofag er et viktig yrke for fremtiden.

     

    Hva forsker vi på?

    På Institutt for geovitenskap forsker vi på en rekke ulike geofaglige tema. De strategiske satsningsområdene for vår forskning er energiressurser, klima, miljø og geofarer/naturkatastrofer.

     

    Geofag og bærekraft 

    Geologer og geofysikere sitter på nøkkelkompetanse for å løse morgendagens utfordringer, slik de er beskrevet i FNs bærekraftsmål og FNs Parisavtale. FN har gitt Universitetet i Bergen (UiB) en ledende rolle i arbeidet med å fremme bærekraftsmålene, og ved matematisk-naturvitenskapelige fakultet tilbys flere kurs som direkte adresserer spesifikke bærekraftsmål.

     

    Jordskjelvstasjonen
    Meld fra om jordskjelv til døgnåpen vakttelefon: 55 58 26 17 eller til epost seismo@uib.no
    Hvordan følte du jordskjelvet? - Gi oss din opplevelse på jordskjelvet (skjema blir lagt ut ved registrert jordskjelv)

    Ny artikkel
    pic

    Hydrotermale hotspots for mikrobiell sulfatreduksjon i Norskehavet

    Er inaktive hydrotermiske områder virkelig inaktive? Kanskje ikke... I hvert fall ikke mikrobiologisk.

    New article
    pic

    Ny mikrobiologisk forskning viser at inaktive hydrotermiske skorsteiner ikke er så "døde" likevel.

    En ny mikrobiologisk studie viser at svært aktive mikroorganismer lever i "døde" skorsteiner lenge etter at væskestrømmen har sluttet å forsyne dem med tradisjonelt kjemisk drivstoff. Funnene har viktige implikasjoner for forståelsen av inaktive hydrotermiske skorsteiner som er av kommersiell...

    Nordic Geoscientist Award
    portrett av Jan Mangerud ved sjøen

    Nordic Geoscientist Award til professor emeritus Jan Mangerud

    Professor emeritus Jan Mangerud har gitt fremragende forskningsbidrag innen kvartærgeologi i løpet av sin karriere i mer enn 60 år. Gjennom sin forskerkarriere har han vist en unik evne til å drive faget fremover, til å ta i bruk nye metoder og utradisjonelle tilnærminger, og til å inspirere...

    ÆRESDOKTOR
    Professor Christopher Aiden-Lee Jackson

    Professor Christopher Aiden-Lee Jackson utnevnt til æresdoktor

    Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen har gleden av å kunngjøre den prestisjetunge utmerkelsen som æresdoktor til professor Christopher Aiden-Lee Jackson – en ledende stemme innen geovitenskap.

    HMS-prisen 2023
    Instituttleder, professor i strukturgeologi og bassenganalyse, Atle Rotevatn tar imot prisen.

    Institutt for geovitenskap vinner HMS-prisen 2023 for sitt arbeid med likestilling, mangfold og inkludering

    Dekan Gunn Mangerud trekker fram instituttets systematiske innsats: «Konstruktivt og tydelig forankret i instituttets struktur.»

    Trond Mohn stiftelse rekrutteringsprogram (TMS-stipend)

    Willem van der Bilt ble tildelt TMS-stipend (2020-2025). Les mer her.
    Steffen Leth Jørgensen ble tildelt BFS-stipend (2016-2021). Les mer her.
    Andreas Born ble tildelt BFS-stipend (2016-2021). Les mer her.
    Nele Meckler ble tildelt BFS-stipend (2015-2020). Les mer her.
    Bjarte Hannisdal er tildelt BFS-stipend (2013-2018). Les mer her.
    Nicola McLoughlin ble tildelt BFS-stipend (2010-2015). Les mer her.

    Det europeiske forskningsrådet (ERC) 

    Nele Meckler er tildelt ERC Consolidary Grant fra EU (2020-2025). Les mer her.
    Nele Meckler er tildelt ERC Starting Grant fra EU (2015-2020). Les mer her.
    Eystein Jansen og Kerim Hestnes Nisancioglu er tildelt ERC Synergi Grant (2014-2019). Les mer her.

    EU MSCA Doctoral Network

    Christian Haug Eide er partner i S2S Future prosjektet (2020-2023). Les mer her.
    Kerim Hestnes Nisancioglu er partner i DEEPICE prosjektet (2021-2024). Les mer her.

     

    Bli en alumni

    • Ordet alumni er latin, og betyr tidligere elever ved en skole. UiB Alumni er en møteplass for alumner, fagmiljøer og studenter som har tilknytning til Universitetet i Bergen (UiB). Gjennom alumnusportalen formidles nyheter, kalender med informasjon om hva som skjer ved Geo.
    • Er eller har du vært master eller PhD-student ved Institutt for geovitenskap? Registrer deg på GEO Alumni, så har vi muligheten for å holde kontakt, se her for mer informasjon.