Home
Faculty of Mathematics and Natural Sciences

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Karriere: Matematikk, statistikk og aktuarfag

Hva jobber matematikere og statistikere med?

Matematikere og statistikere arbeider innenfor svært mange ulike bransjer. Moderne teknologi er utenkelig uten matematikk, og kunnskap om matematikk er en forutsetning for å kunne treffe kvalifiserte vedtak om nesten alle forhold i det moderne samfunnet.

Main content

Matematikk og statistikkprogrammene våre gir mange av de samme karrieremulighetene.

Som matematiker eller statistiker vil du være i stand til å analysere og løse matematiske problemstillinger. Dette er kvalifikasjoner som det er bruk for i en rekke yrker og sammenhenger.

Noen spennende arbeidsoppgaver er analyse av data, komplekse sammenhenger, sannsynlighetsberegninger, rådgivning, og utvikling og bruk av simuleringsmetoder og analyseverktøy innenfor bedrifter og forskningsinstitutter. Ønsker man en karriere innenfor forskning og undervisning ved universiteter og høyskoler, er det naturlig å gå videre med en doktorgrad etter endt mastergrad.

Aktuarer er statistikere som har som hovedoppgave å regne ut risiko. Siden man som aktuar analyserer finansiell risiko er det vanlig å jobbe i forsikrings- eller konsulentselskap, men en aktuar kan også jobbe som matematiker eller statistiker.

Tidligere studenter forteller om sin jobb

Intervju med bedrifter