Home
Faculty of Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Studieretning

Yrkeshygiene

Som eneste utdanningsinstitusjon i landet tilbyr Universitetet i Bergen en master i yrkeshygiene. Med yrkeshygiene mener en identifikasjon og kartlegging av kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer, samt vurdering av risiko for helseskade og forslag til forebyggende tiltak.

Hvit middelaldrende mann i arbeidsklær kobler sammen ledninger
Photo:
Creative commons: World Bank Photo Collection

Main content

Arbeidsplassbesøk med eksponeringsvurderinger inngår som en viktig del av undervisningen.

Problemstillingen i mastergradsoppgaven er tilpasset dagens næringsliv, og omfatter vanligvis feltarbeid på en arbeidsplass for å studere sammenhenger mellom eksponering i arbeid og helse.

Studieretningen i yrkeshyginene er en del av masterprogrammet Helse og samfunn

 

Det jeg liker best med studieretningen Yrkeshygiene er blandingen mellom teori og praktisk øvelse. Det er stor faglig bredde på undervisningen, med eksempler fra mange ulike virksomheter.

Lillian Raudsandmo, student og seniorrådgiver 

 

Hva kan du jobbe med?

Spesialiseringen innen yrkeshygiene gir et godt grunnlag for arbeid i HMS-avdelinger, i bedriftshelsetjenester og innen forsking, offentlig forvaltning og tilsyn.

 

Denne studieretningen passer nok veldig godt for de som ønsker å jobbe med yrkeshygiene i f.eks bedrifthelsetjeneste, men også for sånne som meg (byråkrater), som vil fordype meg i regelverk og kravoppfølging i oppgaven min." 

Lillian Raudsandmo, student og seniorrådgiver

 

For ytterligere informasjon besøk gjerne Norsk Yrkeshygienisk Forening

 

Oppbygging

Masterprogrammet i helse og samfunn: studieretning yrkeshygiene er et toårig fulltidsstudium, med mulighet for å studiet på deltid over fire år. Alle emnene er obligatoriske, men med 9 frie studiepoeng som må tas i løpet av studiet. Opptak er annenhvert år, med studiestart om høsten. 

Heltidstudiet er lagt opp slik:

1. Semester:  

 • HELSAM301 Introduksjon til helse og samfunn (10 sp)      

 • HELSAM302 Forskningsetikk og vitenskapsteori (5 sp)     

 • HELSAM303 Forskningsmetode (5 sp)  

 • Frie studiepoeng (10 sp) 

2. Semester:  

 • Enten HELSAM304 Kvalitative forskningsmetodar- og tradisjonar  (10 sp) eller HELSAM305 Kvantitative forskningsmetodar- og tradisjonar (10 sp)  

 • INTH331A Chemical factors in the work environment (15 sp) 

 • INTH334B Physical factors in the work environment (6 sp)

3.- og 4. semester:  

 • HELSAM395 Masteroppgåve i helse og samfunn (60 sp)

 

Deltidstudiet ser slik ut: 

1. Semester:  

 • HELSAM301 Introduksjon til helse og samfunn (10 sp)      

2. Semester:  

 • INTH331A Chemical factors in the work environment (15 sp) 

 • INTH334B Physical factors in the work environment (6 sp)

3. Semester  

 • HELSAM302 Forskningsetikk og vitenskapsteori (5 sp)     

 • HELSAM303 Forskningsmetode (5 sp)  

4. Semester

 • Enten HELSAM304 Kvalitative forskningsmetodar- og tradisjonar  (10 sp) eller HELSAM305 Kvantitative forskningsmetodar- og tradisjonar (10 sp)  

 • 9 valgfrie studiepoeng 

5.-8. Semester

 • HELSAM395 Masteroppgåve i helse og samfunn (60 sp) 

 

Opptakskrav

Søkere må ha en bachelorgrad eller tilsvarende innen relevante helsefag. Bachelorgrader med kjemi, biologi eller fysikk i fagkretsen (minimum 60 studiepoeng) kan også kvalifisere. Alle søkere må ha minimum C som snittkarakter i opptaksgrunnlaget.

Søkere må også oppfylle de generelle opptakskravene til masterprogram ved UiB.

Eksempler på bachelorgrader som kvalifiserer:

 • Bioingeniør
 • Biologi
 • Fysikk
 • Fysioterapi
 • Kjemi
 • Radiografi

Andre helsefaglige utdanninger kan kvalifisere til opptak, etter faglig vurdering.

Ta kontakt med studie.igs@uib.no om du har spørsmål.