Home
Department of Chemistry

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Utdanning

Studielivet på Kjemisk institutt

Lurer du på om en utdanning på Kjemisk passer for deg? Les mer om livet som student innen Kjemi, Nanoteknologi og Medisinsk teknologi.

Utdanning, kjemi, student på laboratorium
Photo:
Eivind Senneset, UiB

Main content

Som student på Kjemisk institutt blir du en del av et stort, tverrfaglig studiemiljø. Instituttet er hjemmebase for studieprogram i kjemi, nanovitenskap og medisinsk teknologi.

  • Kjemi: Kjemi er den sentrale vitenskapen for deg som vil lære om strukturen og egenskapene til stoffene som bygger vår verden. Kjemi er essensielt for å forstå både globale og lokale utfordringer innen miljø, helse, og energi. Mulighetene som kjemiker er mange. Du kan utvikle nye produkter, bidra til bedre helse, trygg og sunn mat og nye energiløsninger.

  • Nanoteknologi: Nanoteknologi handler om å lage og å utnytte materialer hvor egenskapene bestemmes av fenomener på nanometerskala. Små endringer på nanonivå kan medføre store endringer og nye bruksområder for materialer. Nanoteknologi blir brukt for å utvikle nye produkter som mer effektive solceller og lettere batterier, eller for produksjon og lagring av gjenvinnbar energi.

  • Medisinsk teknologi: Medisinsk teknologi omfatter bruk av instrumentering og informasjonsteknologi for å utvikle bedre helse og livskvalitet. Du kan bidra til å lage bedre medisiner, anvende og utvikle programvare og utstyr for å stille bedre diagnoser, og bruke ny teknologi for å behandle ulike sykdommer. Medisinsk teknologi er en integrert mastergrad på fem år som gir deg kompetanse til å jobbe innen felt som sykehussektoren, informasjonsteknologi eller farmasøytisk industri.

Kjemisk institutt er også partnerinstitutt for utdanning i farmasi, energi og lektor. Studenter fra et stort spekter av studieprogram kommer også til instituttet for å lære seg kjemien de trenger. 

Kjemi er et fagfelt med tverrfaglig nytte. Kjemisk institutt er et faglig mangfoldig sted hvor studenter og forskere fra alle kanter møtes. Dette gir et studiemiljø hvor man lærer å samarbeide med folk med ekspertise fra forskjellige felt; et miljø som ligner det du vil møte i arbeidslivet. 

Studenter på kjemi, jobber ved PC
Foto/ill.:
Randi H Eilertsen, UiB

Sosialt studieliv: Vi møtes på laboratoriet!

Å ta en grad innen kjemifag er en personlig prestasjon, men veien dit er mer sosial enn mange tror. Laboratoriekurs er en sentral del av studentlivet på Kjemisk institutt.  

Studentene møtes og jobber tett sammen både i og utenfor laboratoriene, og du møter studenter fra hele instituttet på sosiale arrangementer i regi av det studentdrevne fagutvalget.  

I løpet av studiet vil du lære praktiske ferdigheter, men også bli godt kjent med nabostudenter, både på labben og etterpå, når det skal skrives rapporter. Dette betyr mye for studiemiljøet - studenter tilbringer tid sammen, lærer sammen, og møtes gjerne etterpå for å ta et glass på Integrerbar

Forskningsbasert undervisning 

Kjemisk institutt driver med både forskning og utdanning. Det betyr at du blir opplært av aktive forskere med høy faglig kompetanse og oppdatert kunnskap. Dermed får du sett hvordan faget har betydning for verden utenfor. 

Alle studieprogrammene og emnene på instituttet er undervist av eksperter innen sitt fagfelt. Dette gjelder uavhengig om du går kjemi, nanoteknologi, medisinsk teknologi eller tar emner som del av et annet studieprogram.