Home
Faculty of Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
NYHET | VESTLANDSLEGEN

Helse Førde støtter opp om UiB-ledet studiemodell

Onsdag 10. mars møttes UiB og ledelsen i Helse Førde for å diskutere veien videre for den nye studiemodellen Vestlandslegen. – Vi tror Vestlandslegen vil gjøre oss bedre rustet til å rekruttere legespesialister i framtida, sier administrerende direktør Arve Varden i Helse Førde.

Møte mellom UiB og Helse Førde om Vestandslegen
SAMARBEIDER: Medisisnk fakultet ved UiB og ledelsen i Helse Førde møttes til et viktig sonderingsmøte om studiemodellen Vestlandslegen på sentralsjukehuset i Førde. Også Sunnfjord-ordfører Olve Grotle (t.v.) deltok på møtet.
Photo:
Paul André Sommerfeldt

Main content

Vestlandslegen er en ny og desentralisert studiemodell som skal bidra til bedre legedekning i Norge og på Vestlandet.

Modellen innebærer et studieløp der medisinstudentene blir utplassert i Stavanger, Haugesund og Førde etter at de tre første årene er gjennomført i Bergen. Målet er at ressurser og kompetanse på hele Vestlandet skal tas i bruk i medisinutdanningen. 

Onsdag 10. mars var dekan Per Sigvald Bakke og prodekan Steinar Hunskår fra medisinsk fakultet ved UiB i møte med ledelsen i Helse Førde, for å stake ut kursen for Vestlandslegen. 

– Det er viktig for oss at vi får forankret modellen i helseforetaket. Helse Førde er allerede med i planleggingsgruppa, men nå er det viktig at også helseforetaket på toppnivå får være med å uttrykke hvilke utfordringer de ser, sier Hunskår.

Får tid til å planlegge

På møtet ble det tatt opp en rekke problemstillinger som arealbehov, undervisningslokaler, bemanning, økonomi og nødvendige investeringer. 

– Førde er et lite helseforetak med til dels rekrutteringsutfordringer. Vi mener at dette kan være med på å styrke rekruttering og stabilitet. Mitt inntrykk er at helseforetaket er klare på at dette vil de være med på, men at de også er glade for at de får tid til å planlegge, sier Hunskår. 

I høst startet de 20 første medisinstudentene som inngår i den nye Vestlandslege-modellen opp på UiB. Disse skal etter planen ta halve utdanningen sin ved Stavanger universitetssjukehus. I 2020 vedtok Stortinget at det skulle opprettes 20 nye studieplasser ved UiB, som ble lagt til Stavanger. 

På sikt skal det etableres et tilsvarende tilbud i Haugesund og Førde.  

Administrerende direktør Arve Varden i Helse Førde understreker at helseforetaket fremdeles er helt i startfasen rundt planleggingen. 

– Helse Førde er positive til modellen. Vi vedtok i styret i januar 2020 å støtte Grimstad-utvalget og tilnærmingen til Vestlandslegen som framtidas utdanning for leger på Vestlandet. Vi tror at vi med denne modellen vil være bedre rustet til å rekruttere legespesialister til Helse Førde i framtida, enn det vi ser at vi er dag, sier Varden. 

En annen viktig føring har vært målet om å få flere til å ta medisinutdanningen sin i Norge, legger han til. 

Møte mellom UiB og Helse Førde om Vestandslegen
Photo:
Paul André Sommerfeldt.

Håper studenter blir værende

For Helse Førde vil modellen i praksis bety at helseforetaket får tilgang på en eksklusiv gruppe med medisinstudenter, som blir værende i minst tre år. Per nå ligger det an til ca. 10 studenter per studiested. 

– Vi håper jo at studentene som kommer vil spesialisere seg her og at de kanskje vil bli værende. Enten hos oss, eller i kommunene i Helse Førde sitt opptaksområde, sier fagdirektør Evy-Helen Helleseth. 

Møte mellom UiB og Helse Førde om Vestandslegen
Photo:
Paul André Sommerfeldt

Helleseth er optimistisk med tanke på at studentene skal søke seg til Førde. 

– Vi skal i alle fall gjøre vårt beste for at det skal bli attraktivt å komme hit, sier Helleseth. 

Utviklingsdirektør Anne Kristin Kleiven mener Vestlandslegen vil bidra til å styrke fagmiljøet i helseforetaket. 

– Blant annet fordi man skaper et miljø for akademikere, og for å kunne gå videre med forskning og undervisning for de legene som kommer hit, sier Kleiven. 

Les mer om Vestlandslegen her og se innslag i Vestlandsrevyen.